Nyhetsbrev i december 2016

Röd matt julkula som hänger från en gren i julgranen.

Kära medlem! Snart är det jul, med välförtjänt ledighet för många av oss. En tidig julklapp kom i form av det nya löneavtalet HÖK-16.

Den 1 december 2016 tecknade vi ett centralt avtal med SKL om villkor för bland annat nattarbete och specialistutbildning. Det centrala avtalet ger en bättre lägstanivå, samtidigt som det är svårt för arbetsgivaren att säga upp. Om ett lokalt avtal redan nu ger bättre villkor, så fortsätter det att gälla tills ena parten säger upp det. I Kalmar län har vi genom ett tidigare lokalt avtal avstått löneutrymme för att belöna nattarbete (den så kallade tvåhundrakronan). Detta avtal fortsätter att gälla som vanligt.

I korthet innebär det nya avtalet en sänkt veckoarbetstid för alla dem som arbetar dag-kväll-natt, så kallad rotation (schema med ca 20 % natt alternativt ca 30 % natt). Även de som arbetar ständig natt inom landsting och regioner omfattas av de nya villkoren. Framöver arbetar vi med att även kommunerna ska gå med på detta.

Tanken med den förkortade arbetstiden är att ge tillräcklig återhämtning i samband med nattarbete, så att vi kan få ett mer hållbart yrkesliv över tid. De nya villkoren ska vara införda senast 2018-04-01.

Här kan du läsa mer om vad det nya avtalet innebär för dig.

För många av oss innebär däremot helgerna arbete på obekväm tid. I det nya avtalet finns även en generell höjning av OB med 2,2 %. De nya OB-ersättningarna gäller redan från 2016-12-01.

Här finns mer information om vad som gäller för OB-ersättningarna.

Snart börjar 2017, då vi tillsammans arbetar vidare för att åstadkomma en tydligare värdering av våra fyra yrken. Vi kommer även hjälpas åt att lyfta fram skyddsombudens roll för att skapa en hälsosam vårdmiljö. Många studerandemedlemmar ser fram emot att se introduktions- och påbyggnadsåret ta form. Dessutom finns möjligheten kvar att ordna Guldkantsmöten, då Vårdförbundet hjälper till att förgylla till exempel ett medlemsmöte.

Du är alltid välkommen med frågor, förslag, synpunkter eller funderingar. Om du inte får tag på oss i den lokala styrelsen finns Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 eller på www.vardforbundet.se/direkt

Vi ses igen 2017! God Jul & Gott Nytt År önskar
Styrelsen,
Vårdförbundet, avdelning Kalmar