Nyhetsbrev Kalmar

Här listar vi alla nyhetsbrev som skickats till medlemmar som lämnat en e-postadress till Vårdförbundet.
  • Sjuksköterska i profil går i en korridor. Till höger och vänster i bild syns två sjukhussängar.

    Medlemsinformation inför sommaren

    Alla engagerade medlemmar, förtroendevalda och styrelseledamöter tillsammans i Vårdförbundet står upp för en god vård, våra professioner och rätt förutsättningar i yrkesutövandet.

  • Vad gör Vårdförbundet för mig?

    Alla engagerade medlemmar, förtroendevalda och styrelsemedlemmar arbetar ständigt för att förbättra villkoren, lönen och arbetssituationen för dig.