Träffar för förtroendevalda 2016

Inbjudan kommer via e-post. I inbjudan framgår vilken lokal som gäller, samt hur anmälan går till.

Kalmar

17 maj, 14:00-16:00.
30 augusti 14:00-16:00
19 oktober 14:00-16:00
24 november, 14:00-16:00
14 december, 14:00-16:00

Västervik

24 maj, 14:30-16:00
7 juni , 14:30-16:00
30 augusti , 14:30-16:00
21 september, 14:30-16:00
18 oktober, 14:30-16:00
23 november, 14:30-16:00
15 december, 14:30-16:00

Oskarshamn

26 maj, 14:30-16:00
7 juni, 14:30-16:00
31 augusti, 14:30-16:00
22 september, 14:30-16:00
19 oktober, 14:30-16:00
24 november, 14:30-16:00
15 december, 14:30-16:00

För information om introduktionsdagar och grundutbildning för nya förtroendevalda se webbplatsen "Aktiviteter och utbildningar". Sök på Avdelning "Kalmar" och Roll "Förtroendevald".