Vårdförbundets verksamhet - vad är viktigt för dig?

Hur vill du att vi ska bedriva Vårdförbundet i Kalmar läns verksamhet? Vad är viktigast för dig? Hjälp oss att planera 2019 genom att svara på vår enkät.

På Kongressen som genomfördes i maj fattades flera olika beslut rörande Vårdförbundets verksamhet inom följande områden:
• Hållbart Yrkesliv
• Yrke, Karriär och lön
• Hälso- och sjukvård
• Medlemsutveckling

Nu ber vi om dina synpunkter och förslag inför vår verksamhetsplanering 2019 och framåt. Vi vill veta hur DU tycker att Vårdförbundet ska driva verksamheten och vad som ska prioriteras utifrån de beslut som fattades på kongressen. Ditt svar är mycket värdefullt för vårt arbete och du svarar helt anonymt. Vi behöver ditt svar senast 16 september.