Intervju med ordförande Tora Elfversson Dahlström

Bilden visar ordförande Tora Elfversson Dahlström på årsmötet i september 2016.

Hej Tora! Du har nu varit ordförande i Kalmar i snart fyra månader så vi tänkte ställa några frågor om den första tiden, och ge medlemmarna möjlighet att ta del av dina tankar och funderingar.

- Varför var du intresserad av uppdraget som avdelningsordförande?

- Det är oerhört kul, utmanande och superviktigt att gemensamt arbeta för de förutsättningar som legitimerade professionsutövare behöver för att kunna utföra patientsäkert hälso- och sjukvård i en hållbar och hälsosam vårdmiljö

- Har du några särskilda egenskaper som gör att du passar som ordförande? Om ja?

-Jag har ett stort intresse av att jobba tillsammans, men kan samtidigt vara den som enskilt driver frågor och agerar. Tämligen drivande person som får kraft genom att hitta lösningar och på gott och ont tydligt beskriva vad jag ser behöver göras. Hoppas att jag anses vara öppen, ha bra fokus och idéer, samt lätt att samarbeta med.

- Vad har varit roligast hittills med uppdraget?

- Alla fantastiska och engagerade människor i Vårdförbundet, både medlemmar, förtroendevalda och anställda, samt att få vara med och göra skillnad för både medlemmar och patienter.

- Vad har varit svårast?

- Att begränsa sig och välja bollar att sparka på, en del bollar har inte en chans att nå mål och andra är stenhårda och ger bara ont i foten. Det är också en konst att släppa för att själv få återhämtning och det är ett måste att hitta glädje och nöjdhet.

- Vilka utmaningar ser du för medlemmarna i ditt län?

- Att stå upp för de förutsättningar de behöver i sin profession, alltifrån deltagande i arbetsmiljö- och anställningsfrågor, till dialog och samverkan med arbetsgivaren, kompetensutvecklingsarbete, löneförhandling och patientsäkerhetsarbete  - ej rangordnat :)

- På vilket sätt vill du möta medlemmarna och deras behov?

- Lyssna och bekräfta, stödja arbete med att konkretisera vad som behöver förändras och med hjälp av Vårdförbundets politik och möjligheter till handling, driva medlemsnytta.

- Till sist, hur tror du att Vårdförbundet kommer utvecklas de närmaste 5 åren?

- Jag hoppas att de förtroendevalda och anställda ska få fortsätta ha en bra och nära kontakt då teamet behövs för personcentrerat förhållningssätt till medlemmarna. Det är tillsammans vi är starka!!

- Tack för samtalet Tora, och lycka till!