Enkät om sommarsituationen 2018

Två sjuksköterskor tar en paus i solen och lutar sig mot en bänk ute på en innergård

Hej kära medlem i Vårdförbundet Kalmar län!

Vi behöver din hjälp att tala om hur sommarsituationen har varit för just dig och på din arbetsplats mellan juni-augusti. Denna kunskap hjälper oss inte bara att utvärdera sommaren, utan kommer även att följa med under kommande år i diskussioner med arbetsgivare och politiker.

Arbetsmiljö sommaren 2018

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.
Min arbetsgivare är:
Jag är förtroendevald på min arbetsplats
Jag är chef eller ledare på min arbetsplats:

Planering

Har du sökt, och fått, minst 4 veckor sammanhängande semester under juni, juli eller augusti?
Har du sökt och fått den semester du önskat?
Har du varit föräldraledig under sommaren?
Har du blivit nekad föräldraledighet under sommaren?

Förskjuten semester

Har du blivit erbjuden, och accepterat, att flytta semester?
I det fall du förflyttat din semester, har du kompenserats med extra semesterdagar eller extra lön?
Har du under sommaren haft möjlighet att ta rast, dvs. kunnat lämna arbetsplatsen, efter 5 h arbete?

Övertid

Har din chef bett dig att jobba utöver ordinarie schema?
Har en kollega bett dig att jobba utöver ordinarie schema?
Har din chef beordrat dig att jobba utöver ordinarie schema?
Har du blivit inbeordrad/"in-ringd" under din semester?

Arbetsmiljö/patientsäkerhet

Hur har din arbetsmiljö varit under sommaren? 1) motsvarar mycket dålig arbetsmiljö och 5) motsvarar en mycket god arbetsmiljö
Hur upplever du att patientsäkerheten varit? 1) motsvarar mycket dålig patientsäkerhet och 5) motsvarar mycket god patientsäkerhet
Tycker du att bemanningen/kompetensen varit tillräcklig? 1) motsvarar mycket dålig bemanning/kompetens och 5) motsvarar mycket god bemanning/kompetens
Har det funnits bemanningspersonal på din arbetsplats i sommar?
Upplever du att du haft möjlighet att utföra de arbetsuppgifter som du varit ålagd? 1) motsvarar mycket dålig möjlighet att utföra de arbetsuppgifter du varit ålagd och 5) motsvarar mycket bra möjlighet att utföra de arbetsuppgifter du varit ålagd
Har du arbetat dubbelpass?
Har du arbetat trippelpass?
Har du arbetat fler än 5 dagpass i rad?
Har du arbetat mer än 3 nattpass i rad?
Har ni haft överbeläggningar?