Enkät om sommarsituationen 2017

Två sjuksköterskor tar en paus i solen och lutar sig mot en bänk ute på en innergård

Hej kära medlem i Vårdförbundet Kalmar län!

Vi behöver din hjälp att tala om hur sommarsituationen har varit för just dig och på din klinik mellan juni-augusti. Denna kunskap hjälper oss inte bara att utvärdera sommaren, utan kommer även att följa med under kommande år i diskussioner med arbetsgivaren och landstingspolitikerna.

Arbetsmiljö sommaren 2017

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.
Om du arbetar inom privat eller statlig verksamhet, ange vilket:
Jag är förtroendevald på min arbetsplats

Planering

1. Fick du din semester beviljad i tid (innan 31/3)?
2. Har du fått din beviljade semester flyttad?
3. Har du fått din semester avbruten?

Förskjuten semester

5. Har du helt eller delvis förflyttat din semester till hösten?

Övertid

8. Har din chef bett dig att jobba utöver ordinarie schema?
9. Har din kollega bett dig att jobba utöver ordinarie schema?
10. Har din chef beordrat dig att jobba utöver ordinarie schema?
11. Har du blivit inbeordrad/"in-ringd" under din semester?

Arbetsmiljö/patientsäkerhet

Hur har din arbetsmiljö varit? 1) motsvarar mycket dålig arbetsmiljö och 5) motsvarar en mycket god arbetsmiljö
Hur upplever du att patientsäkerheten varit? 1) motsvarar mycket dålig patientsäkerhet och 5) motsvarar mycket god patientsäkerhet
Tycker du att bemanningen/kompetensen varit tillräcklig? 1) motsvarar mycket dålig bemanning/kompetens och 5) motsvarar mycket god bemanning/kompetens
Upplever du att du haft möjlighet att utföra de arbetsuppgifter som du varit ålagd? 1) motsvarar mycket dålig möjlighet att utföra de arbetsuppgifter du varit ålagd och 5) motsvarar mycket bra möjlighet att utföra de arbetsuppgifter du varit ålagd
Har du arbetat dubbelpass?
Har du arbetat trippelpass?
Har du arbetat fler än 5 dagpass i rad?
Har du arbetat mer än 3 nattpass i rad?
Har ni haft överbeläggningar?