Vi uppmärksammar stipendiaterna

Uppvaktning med diplom och blombuketter till två stipendiater. Uppvaktningen sker i en kyrka, till vänster ses några sittande deltagare.

Ett stort grattis till Vårdförbundets i Kalmar läns stipendiater för väl utförda examensarbeten!

Malin Karlsson, biomedicinsk analytiker, prisades för sitt examensarbete "Metodvalidering av Cellient(TM) genom jämförelse vid immunhistokemis infärgning gentemot traditionell preparering av ascites- och pleuravätska."

Natalie Sjölin, sjuksköterska och Elin Jansson, sjuksköterska prisades för examensarbetet "Föräldrars erfarenheter av stöd efter suicid". Natalie och Elin ses på bilden längst upp.

Under examensceremonin delades blommor och stipendier ut av ordförande Michelle Dobos Sandell.

Välkomna alla att ta del av stipendiaternas examensarbeten.
/Avdelningsstyrelsen