INSTÄLLT: Patientsäkerhet i fokus - för sjuksköterskestudenter

Onsdagen den 30 augusti kl. 8:30-12:00 anordnas en träff om patientsäkerhet. Ett samarbete mellan Nova, OKG och Vårdförbundet Student.

Frågor som berörs under dagen

  •  Hur skapar vi en bra säkerhetskultur?
  • Hur tänker kärnkraftsindustrin och sjukvården kring begreppet (patinet)säkerhet?
  • Avvikelsehantering - när och varför?

För mer information och inbjudan.  

Anmälan sker via denna länk senast den 27 augusti.