Överenskommelse om AST för biomedicinska analytiker

Kvinnlig biomedicinisk analytiker sitter i labrock vid ett arbetsbord. Hon fördelar en vätska i mindre behållare med hjälp av en pipett.

Det är precis 10 år sedan som samhället uppvärderade biomedicinska analytiker med legitimation. Bakom den uppvärderingen låg Vårdförbundets idoga påverkansarbete. Nu har det arbetet gett resultat igen i form av en överenskommelse om Akademisk Specialisttjänstgöring för biomedicinska analytiker med Landstinget i Kalmar län.

Vårdförbundet i Kalmar län är först i landet med denna överenskommelse vilket känns stort och otroligt glädjande!

Akademisk Specialisttjänstgöring finns för sjuksköterskor sedan ett år tillbaka och det har enbart varit positiva reaktioner på modellen.

Den innebär utbildningstjänst med lön och andra förmåner under studietiden, medan du läser en specialistutbildning. Du kan läsa mer om modellen för AST i texten:
Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Förutsättningarna för biomedicinska analytiker är det samma.

Framgångarna med AST för sjuksköterskor och biomedicinska analytiker hade inte varit möjliga om vi inte varit många och starka medlemmar - varmt tack till dig som är medlem!

Har du frågor eller vill veta mer? Hör av dig till någon i styrelsen.