Manifestation runt om i Sverige 4 september: En annan vård är möjlig

Vi vill göra alla Vårdförbundets medlemmar i avdelning Kalmar län medvetna om den manifestation som planeras den 4 september på flera orter i Sverige.

Manifestation äger rum den 4 september på ett tjugotal orter i Sverige. Initiativtagare är tre sjuksköterskor från Stockholm och Skåne.

Engagemanget kommer ur ett krav på en trygg och värdig vård för alla. Andra krav som initiativtagarna ställer är bland annat en hållbar arbetsmiljö för alla professioner i vården, tid för återhämtning vid natt och skiftarbete, sjuksköterskor kräver färre patienter per sjuksköterska i akutsjukvården och lika vård för alla.

Vårdförbundet är inte arrangörer men stöttar detta medlemsengagemang och ser positivt på en landsövergripande manifestation då behovet av uppmärksamhet för tillståndet inom svensk sjukvård är stort. Därför vill vi härmed uppmana alla att delta. Detta berör alla i hela Sverige.

Mer information om planerade manifestationer finns på Facebook, där kan du också få kontakt med andra engagerade i länet.

Alla intresserade medlemmar som vill delta i den nationella medlemsinitierade demonstrationen, hör av er till någon i avdelningsstyrelsen. Våra kontaktuppgifter hittar du här.