Lär känna Afghanistan

Svenska Afghanistankommittén har tagit fram materialet "Lär känna Afghanistan" för att vi ska kunna få snabb information om landet. Detta kan vara till nytta för er medlemmar i kontakt med människor från landet.

Svenska Afghanistankommittén får ofta telefonsamtal från sjuksköterskor, lärare, personal från ungdomsmottagningar etc. som har frågor kring Afghanistan, dels professionella frågor om tex vaccinationer men även mer personliga, av intresse, för att man engagerar sig för de flyktingar från Afghanistan man möter genom sin yrkesroll.

Materialet Lär känna Afghanistan är framtaget för att man på ett enkelt sätt ska kunna få lite grundläggande kunskap om landet. Man kan välja att registrera sig för Svenska Afganistankommitténs nyhetsbrev här: https://sak.se/afghanistan/halsa så får man materialet i sin helhet, som pfd, men det finns även på deras hemsida www.sak.se/afghanistan.