Kan du tänka dig att bli försäkringsinformatör?

En 500 kronors-sedel och några mynt i närbild

En försäkringsinformatör hjälper kollegor till rätta och är en resurs för sin organisation genom att aktivt arbeta med att sprida kunskap om de kollektivavtalade försäkringarna. Att vara försäkringsinformatör är en chans att få kunskap om de kollektivavtalade försäkringarna.

Vi behöver bli fler försäkringsinformatörer! Är du förtroendevald på arbetsplats och nyfiken på uppdraget som försäkringsinformatör, hör av dig till Tina Matscheko

Som försäkringsinformatör får du gå en grundutbildning och fårmöjlighet att delta på årliga träffar. Du hittar mer information om uppdraget hos AFA försäkring.