Information kring dialog- och samverkansavtal

Information till medlemmar i Vårdförbundet som jobbar i region Kalmar län.

Från och med den 1 juli finns det inget dialog- och samverkansavtal i region Kalmar län för något fackförbund. Det betyder att de samverkansmöten (t.ex basenhetsrådet) som din förtroendevalda på arbetsplatsen brukar gå på inte längre finns och att arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet enligt Medbestämmandelagen (MBL) när det gäller förändringar i din verksamhet som berör Vårdförbundets medlemmar, samt att arbetsgivaren kallar till skyddskomittémöten för att uppfylla arbetsmiljölagen (AML).

Tänk på att aktivt stötta din förtroendevalda och skyddsombud så att denna får möjlighet att på bästa sätt ge dig och kollegorna möjlighet till delaktighet och kraft i att driva Vårdförbundets politik och arbetsmiljöarbete för dig och dina kollegor. I höst kommer vi att jobba vidare för att se om vi kan få till ett nytt avtal framöver. Förutom att jobba vidare med texten så har fackförbunden olika syn på mandatfördelningen.

Vårdförbundet är överens med arbetsgivaren och flera av de andra fackförbunden, men det krävs att alla fackförbunden är med. Läs gärna igenom lagarna:

AML

MBL

 

Ta hand om Dig, du är värdefull! ❤️😍