Information från valberedningen, inför årsmötet 5 oktober

Som många av oss redan vet, har Michelle Dobos Sandell fått en ny tjänst som förbundsombudsman med placering i Kalmar län. Hon tillträdde tjänsten i början av september och har därför lämnat sitt förtroendeuppdrag som ordförande för Vårdförbundet, avdelning Kalmar län.

Under våren och sommaren har även tre styrelseledamöter meddelat att de från och med årsmötet 2016 avsäger sig sina fortsatta förtroendeuppdrag i lokalavdelningens styrelse.

Mandatperioden för samtliga dessa förtroendeuppdrag sträcker sig fram till årsmötet 2017. På årsmötet den 5 oktober skall därför de vakanta posterna i den lokala avdelningsstyrelsen ersättas genom fyllnadsval.

Utifrån inkomna nomineringar är valberedningens förslag till fyllnadsval följande:

Ordförande, fyllnadsval 1 år

 • Tora Elfversson Dahlström, ordförande

Styrelseledamot, fyllnadsval 1 år

 • Marie Löfstrand, operationssjuksköterska, Oskarshamns sjukhus
 • Joakim Jonsson, sjuksköterska, Beroendecentrum i Kalmar
 • Estrella Moran, sjuksköterska, Västerviks kommun
 • Kenneth Ström, anestesisjuksköterska, Västerviks sjukhus

Ordinarie kongressombud, fyllnadsval

 • Marie Löfstrand

Ersättare för kongressombud, i nämnd ordning

 • Linda Svensson
 • Mattias Jonsson
 • Joakim Jonsson
 • Estrella Morán Espinosa
 • Madeleine Wickström