Hög tid för ny- och omval av förtroendevald på din arbetsplats!

Illustrerad bild på 4 medlemmar på en arbetsplats som har valt förtroendevald

Det är dags att välja förtroendevald/skyddsombud på Din arbetsplats! Varför behövs det då? Jo, därför att kunskapen för vad just Ni behöver och vill finns hos Dig som jobbar i den specifika verksamheten och med en förtroendevald blir möjligheten att påverka större.

Den 31/12 2017 går mandatperioden ut för alla som är förtroendevalda på arbetsplatsen i avdelning Kalmar län, även för de som blivit valda under 2017. Detta  innebär att nyval och omval behöver vara genomförda i god tid innan detta datum. Mandatperioden är på 4 år.  

Varför är det viktigt att ha en förtroendevald och skyddsombud på arbetsplatsen?

 Jo, därför att kunskapen för vad just Ni behöver och vill finns hos Dig som jobbar i den specifika verksamheten! Tillsammans kan vi vara med och utveckla såväl verksamheten som våra arbetsvillkor och värdering. Vårdförbundet finns med i dialog och samråd med arbetsgivaren alltifrån det verksamhetsnära till de centrala diskussionerna och förhandlingarna. Det handlar om möjlighet att påverka arbetsmiljö, arbetstider, lön och kompetensutveckling/ karriärmöjligheter, samt utvecklingen av hälso- och sjukvård.

Den förtroendevalda på arbetsplatsen i Vårdförbundet är också skyddsombud. Uppdraget som skyddsombud är reglerat i lag och ger därmed en betydande roll i det lokala arbetsmiljöarbetet.
Missa inte möjligheten att påverka på Din arbetsplats!

Hur går det till att välja förtroendevald?

Välj en eller flera förtroendevalda vid ett medlemsmöte på arbetsplatsen. Tänk på att bjuda in alla medlemmar att delta i valet. Mer information om uppdraget finns att läsa på Vårdförbundets hemsida. Efter mötet skickas valblankett, protokoll och deltagarlista till Vårdförbundets kansli i Kalmar län, adressen finns på valblanketten. Som förtroendevald erbjuds du grund- och fortbildning i ditt uppdrag.

Du är välkommen att höra av dig om du har frågor. Du når ordförande Tora Elfversson Dahlström på tel: 070 0886784