Ekonomiskt stöd till arbetslivsinriktad rehabilitering

Som arbetstagare i landsting och kommuner kan arbetsgivaren ersätta hälften av dina kostnader för vid behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Det som krävs är att arbetsgivaren skickar in en ansökan till AFA Försäkring. Därefter gör AFA en bedömning och om de godkänner detta betalas halva kostanden av AFA och arbetsgivaren den andra hälften.

Ersättningen kan utbetalas både vid arbetslivsinriktad rehabilitering och för insatser som görs i förebyggande syfte.

 Du kan t.ex. få ersättning för:

• beroendebehandling, eller

• behandlingssamtal hos legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut, eller då

• rehabilitering är styrkt av behandlande läkare

Här kan du läsa mer om villkoren för ersättning