Bidra till verksamhetsplaneringen

Tre kvinnor i blå arbetskläder sitter tätt ihop vid ett bord, lutade mot varandra. Det står vita kaffemuggar på bordet.

Dina synpunkter som medlem är viktiga för avdelning Kalmar läns verksamhet 2017! Därför ber vi dig besvara en enkät där du får prioritera bland våra mål och komma med förslag på aktiviteter.

Ramarna för verksamheten bestämdes på kongressen 2014 och inriktningsmålen är samma för hela kongressperioden. Vi samlar in synpunkter till styrelsens verksamhetsplanering i samband med bland annat årsmötet och vi vill ge dig ytterligare möjlighet till medskick genom denna enkät.

Enkäten är öppen till och med 12 oktober.

Här hittar du enkäten

Tack för din medverkan!