Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Nyhetsbrev till förtroendevalda september 2017

Den 7 september hade vi den sista strategidagen med nuvarande styrelse. Efter årsmötet får vi se hur styrelsen kommer att se ut under kommande mandatperiod. Trots detta är det mycket på gång i avdelningen. Här kommer en kort sammanfattning av strategidagen och lite övrig information.

Styrelsen fick en uppdatering om bemanningen i enheten. Ombudsman Joel Ahonen har tillträdde sin tjänst här i Jönköping i augusti. Det pågår även en rekrytering för en ny ombudsman i Linköping då ombudsmannen där är sjukskriven. Det goda sammarbetet mellan ombudsmännen i enheten fortsätter.
När det gäller administratörerna så pågår det en rekrytering för en vikarie till Nora som kommer att gå på föräldraledighet i slutet av november.

Medlemsstatistiken har uppdaterats med nya underlag som stämmer bättre med verkligheten. Jönköping har nu 82,1 % anslutningsgrad av antal möjliga medlemmar.
Vi uppmärksammar att anslutningsgraden för barnmorskor är förvånansvärt låg, medans vi har högst anslutningsgrad bland biomedicinska analytiker i landet.

Arbetet med frågan om hur vi kan lyfta våra yrkesgruppers karriärvägar fortsätter. Ombudsman Cecilia Helldén var med under mötet via Skype och handledde gruppen i diskussionerna.

Styrelsen fick en rapport om vad som togs upp på senaste mötet med verksamhetsområdesansvariga. Det handlade mycket om hur sommarsituationen hade varit. Sammanfattningsvis så har sommaren varit mycket ansträngande och påverkat både arbetsmiljön och patientsäkerheten till det negativa. Men trots allt så har det fungerat och det beror till stor del på att flertalet av våra yrkesgrupper har ställt upp tänjt på gränserna.

Inför, under och efter sommaren så har vi noterat att vi fått många fler frågor kring schemaläggning. Arbetsgivaren bollar med tid och ökar upp helgpassen för att få ihop schemat. Vi måste bli bättre på att bevaka scheman. Eftersom detta är väldigt lokala frågor så måste vi stötta de förtroendevalda på arbetsplatsen i detta arbete. Som förtroendevalda på arbetsplatsen är det viktigt att ni är delaktiga i processerna med att fastställa schemaregler och granskar scheman innan de fastställs. Ni kan alltid kontakta oss för att bolla olika frågeställningar som uppstår.

Styrelsen stämde av budgeten där avdelningen ligger bra till mot prognosen. Det är fortarande många aktiviteter kvar i årets verksamhetsplan: årsmötet, nattvandringar på sjukhusen, arbetsplatsbesök, frukostmöte i Hook, skyddsombudens dag och röntgensjuksköterskornas dag ska uppmärksammas, möten med programansvariga på hälsohögskolan, lunchträffar för chefer, förtroendevaldsträff för förtroendevalda inom hälso- och sjukvården i kommunerna, skolsköterskedag, introduktion för ny styrelse och verksamhetsplanering inför 2018. Det är viktigt att vi håller i arbetet och inte tappar fart under hösten.

På styrelsemötet beslutades om styrelsens propositioner till årsmötet, att ge delegation till vår ombudsman att teckna avtal samt att inte dela ut något magisterstipendium i år på grund av att inlämnat bidrag inte uppfyllde kraven.

Vi ses på årsmötet den 28 september!

Träff för förtroendevalda inom kommunernas hälso- och sjukvård

Förtroendevalda inom kommunernas hälso- och sjukvård hälsas välkommen till en halvdag i Vrigstad den 10 oktober. Vi pratar om personcentrerad vård, villkor, kompetensutveckling och nattarbetstidsavtalet m.m.

Anmäl dig till träffen här
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -