Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Information från styrelsen

Här kommer en kort sammanfattning från styrelsens strategidag den 2 mars.

Strategidagen började med att styrelsen avhandlade de sedvanliga frågorna såsom medlemsstatistik, handlingsplan för medlemsrekrytering och Eva-Lottas rapportering från de senaste mötena med förbundsstyrelsen, förbundsrådet och CSG. En utvärdering av Regionens flextidsavtal ska påbörjas och styrelsen diskuterade hur detta avtal fungerar i praktiken och hur det skulle kunna formuleras bättre.

Verksamhetsplanen gicks igenom och vi stämde av hur långt vi kommit med årets planerade aktiviteter. Två nya aktiviteter lades till i årets verksamhetsplan efter att frågorna hade lyfts på förbundsrådet: Vi behöver öka kunskapen om hur situationen med bemanningsföretag ser ut i länet och vi behöver bevaka att våra verksamheters patientsäkerhetsberättelser stämmer överens med verkligheten.

Ombudsman Cecilia introducerade en övning i att kunna formulera vilka arbetsuppgifter specialister har i jämförelse till nybörjare inom våra yrken. Det är viktigt att vi börjar tänka på detta för att vi ska kunna beskriva vad en specialistutbildad sjuksköterska bör ha för arbetsuppgifter efter en avslutat AST osv. Detta arbete kommer att fortsätta under våren i olika forum.

Strategidagen avslutades med ett kort styrelsemöte där det togs beslut om att delegera teckningsrätten till alla enhetens förbundsombudsmän för att trygga upp verksamheten vid eventuella semestrar och sjukdom.

Under kommande månader så träffar ledamöter i avdelningsstyrelsen samt ombudsman tillsammans med förtroendevald på arbetsplatsen länets kommuner. Fokus i dessa samtal är återhämtning i samband med nattarbete och AST Akademiskspecialisttjänstgöring för sjuksköterskor kopplat till det centrala avtalet.

Temautbildning 21 mars

Nu är det hög tid att anmäla sig till temautbildningen om lön och karriär i Vrigstad den 21 mars!

Anmälan via Aktiviteter och utbildningar
Aktiviteter under våren

Håll utkik efter vårens aktiviteter med Vårdförbundet Avdelning Jönköping!

Se kalendarium
Vårdförbundspriset

Den 16 april är sista dag att nominera en kollega till Vårdförbundspriset. Se till att uppmärksamma era kollegor som arbetar för att utveckla och förbättra vården! Skriv gärna ut en affisch och sätt upp på er arbetsplats.

Mer information och affisch för utskrift
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -