Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Information från styrelsen

Nu var det några veckor sedan vårt senaste styrelsemöte den 27 april. Här kommer äntligen en sammanfattning från den dagen.

Vi började med att titta på sommarplaneringen, först hos oss i styrelsen och sedan hos arbetsgivaren. Många i styrelsen kommer att arbeta kliniskt under någon period i sommar. Men planeringen för att bemanna TGF-numret (tillgänglig förtroendevald) pågår. Det ska vara möjligt att komma i kontakt med Vårdförbundet Jönköping hela sommaren. Det kommer även att finnas tillgång till administrativt stöd och ombudsman.

Rekryteringen av ombudsman är klar och personen kommer att tillträda tjänsten i augusti. Under sommarmånaderna kommer ombudsmän från Kalmar, Kronoberg och Östergötland finnas till hjälp i akuta frågor.

Sommaren hos Regionen ser än så länge mycket problematisk ut på många håll. Läkarna på Höglandet gjorde en skrivelse i veckan där de begärde att man skulle ökat antal vårdplatser igen. Vårdförbundet tog ställning i frågan att det inte är lösningen. Vår ingång är att istället måste prioritera vilken vård vi ska bedriva i sommar utefter de förutsättningar som finns.

Styrelsen diskuterade även vilken strategi man ska ha nu när Regionens avtal ska förhandlas om efter det nya centrala avtalet. Det är nattidsavtalet, rotationsavtalet samt ett ensidigt beslut gällande intensivvården i länet som frågan gäller. Styrelsen ingång i samtalen är att försöka skriva om avtalen till ETT avtal, inkludera ambulansen i avtalet samt fokusera på återhämtningstid. Mer om detta kommer på träffen för förtroendevalda i Regionen den 22 maj.

Regionen har en önskan att kontraktera de som anställs på utbildningsanställningar för att "säkra sin investering". Detta är Vårdförbundet helt emot vilket vi har framfört både till tjänstemän och politiker. Frågan har inte varit uppe för diskussion i politiken ännu. Vårdförbundet har skickat ut information till medlemmar i Regionen angående detta och fortsätter påverkansarbetet för att stoppa denna kontraktering.

Det pågår fortfarande möten med kommunerna i länet angående återhämtning i samband med nattarbete och utbildningsanställningar. Nattarbetstidsvtalet med Habo är klart och blev lyckat! Det uppmärksammades med en artikel i Jönköpings Posten. Det går även att läsa om detta på Vårdförbundets hemsida. Besök är bokade i Gnosjö, Gislaved, Tranås och Vaggeryds kommun under våren. Möten med Nässjö och Aneby kommun blir efter sommaren. I skrivande stund har tyvärr Gnosjö och Gislaved avbokat våra planerade möten, det bokas nya möten med dem till hösten.

Vi konstaterar att vi har fått mycket utrymme i lokaltidningen under senaste veckorna. Även medlemsberättelsen från Biomedicinska analytikerdagen har fått bra spridning på sociala medier och har varit mycket uppskattad.

Under styrelsemötet förtydligades stipendiekriterierna som även uppdaterats på webben. Ett stipendium för yrkesverksamma på 9000 SEK delades ut till Helena Fager, Camilla Ringborg Johansson och Ulrika Sedig för en studieresa till Buurtzorgosa i Nederländerna där deltagarna önskar lära sig mer om arbetet med personcentrerad vård, organisationsstruktur och utvecklingen av mobila team.

Under eftermiddagen hade styrelsen besök från Vårdförbundets avdelning för Kommunikation och medlemsutveckling av Erik Westberg - Handläggare medlemsutveckling, och Anna-Kari Modin - Kommunikationschef.
Medlemsrekrytering är en viktig fråga i hela förbundet bland både anställda och förtroendevalda. Vi blir färre yrkesverksamma medlemmar varje år men det är viktigt för vår legitimitet att vi är många.
Tillsammans tittade vi på hur läget är i Jönköping och hur vi kan arbeta vidare med en handlingsplan.

Värva en kollega

Under maj månad kan du som är medlem värva kollegor som ännu inte är medlemmar. Som tack för hjälpen får ni båda varsin biobiljett. Låt oss växa tillsammans!

Läs mer
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -