Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Nyhetsbrev till förtroendevalda juni 2017

Här kommer sammanfattningen från vårens sista styrelsedag den 1 juni.

Vi konstaterade att det var en intensiv vecka för avdelningsstyrelsen. Det genomfördes bland annat After Vård på tre orter i länet och introduktionsdag för nya förtroendevalda. Dessutom medverkade vi i mässan Utvecklingskraft på Elmia.

Vi tittade på nya rapporter över medlemsstatistiken där vi kan läsa av månad för månad, per yrkeskategori/yrkesgrupp, antal medlemmar samt inträden/utträden. Detta skapar tydlighet och ger en bra grund för hur vi ska prioritera vårt arbete. Vi måste bestämma hur vi ska använda statistiken, analysera och arbeta vidare med detta till hösten.

Vice ordförande Iréne Sjövall Sanned rapporterade från Förbundsrådet som hon medverkade vid den 17-18 maj. Det handlade bland annat om Vårdförbundets ställning till vinster i välfärden, mänskliga rättigheter och värdegrund, information om förhandlingarna med bransch H (privat ambulanssjukvård), den nya läkemedelsföreskriften och kongressen 2018. Många av dess frågor togs även upp på Förbundsstyrelsen 2-4 maj, där även RSO-verksamheterna och bemanningsbranschen var på agendan.

Styrelsen fick en avrapportering när det gäller kommunerna och de möten som ägt rum angående återhämtning i samband med nattarbete och utbildningsanställningar. Arbetet kommer att fortsätta till hösten.

När det gäller omförhandling av regionens avtal väntas återkoppling från arbetsgivaren. De skulle se över Vårdförbundets önskemål om att skriva om de olika avtalen till ett övergripande avtal.

Sommarsituationen ser ut att vara löst på de flesta ställen i kommun och region men de flesta rapporterar om att det inte finns några marginaler utan att man går på minimi-bemanning. Det är fortarande stora problem på ett antal platser bl.a. akuten och IVA på Ryhov, 1177 och Nässjö kommun.

31 december tar mandatperioden för er förtroendevalda på arbetsplatsen slut och nyval ska göras under hösten. Vår administratör informerar om att redan i sommar kommer en ny anmälningsblankett att finnas tillgänglig på webben och mer information kommer att skickas ut i augusti.

Vi stämmer av hur vi ligger till i verksamhetsplanen och planeringen runt höstens aktiviteter och årsmötet.

Vi avslutade dagen med ett styrelsemöte där det togs beslut om att dela ut två kandidatstipendium i år eftersom två ansökningar var lika bra och inte gick att skilja åt. De två kandidatuppsatserna som belönas med stipendium på 5 000 SEK vardera är: Upplevelser av att leva med synnedsättning orsakad av åldersrelaterade kroniska ögonsjukdomar – en litteraturöversikt av Anna Granath, Linda Karlsson och Izabella Magyarovari, samt Prevalence of hookworm infection evaluated with Willis flotation and Formal Ethyl Acetate concentration – a field study in Da Nang, Vietnam av Nyroz Agid och Evelina Sjöqvist. Stipendiaterna kommer att uppmärksammas under examensceremonin den 9 juni.

Styrelsen tog även ett par ekonomiska beslut: att bli bronssponsor till Jönköping Pride 27 augusti med 2 500 SEK samt att föreslå årsmötet att behålla nuvarande summa på arvoden tills ett nationellt beslut om arvodefrågan tas.

Det diskuterades även om en strategi vid avvikelseavtal där styrelsen i grunden är positiv till att istället för avtal där man omvandlar semestertillägg till ledig tid yrka på avvikelseavtal, från §27 mom 5, där arbetsgivare och individ har rätt att överenskomma om antalet semesterdagar. Dessa semesterdagar är då mer värda än den lediga tid som erhålls mot semestertillägget. Medlemsnyttan bör dock bedömas vid varje tillfälle.

Detta avslutade den sista styrelsedagen denna vår. I höst väntar ett spännande årsmöte den 28 september med nyval av styrelsen. Dessutom är hösten full av aktiviteter som kommer att annonseras inom kort. Bland annat en temadag för er förtroendevalda den 29 augusti och en halvdag för förtroendevalda i kommunerna den 10 oktober.
Observera att det finns en tillgänglig förtroendevald i tjänst hela sommaren som kan nås på 036-30 64 41.

Styrelsen i Vårdförbundet avdelning Jönköping önskar er en skön sommar!

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -