Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Nyhetsbrev till förtroendevalda inom Region Jönköpings län, oktober 2017

Det pågår intensivt arbete inom Vårdförbundet avdelning Jönköping denna höst. Det arbetas med de lokala avtalen, flextidsavtalet samt budget 2018. Dessutom har den nya avdelningsstyrelsen haft sin första strategidag efter årsmötet! Här kommer en liten uppdatering till er förtroendevalda inom Regionen.

Budget 2018, Region Jönköpings län

Alliansen gick ut med sitt budgetförslag här om veckan och nu väntas oppositionen lägga sitt förslag. Därefter ska det fattas beslut om budget 2018 i regionfullmäktige.

Under våren träffade vi flertalet politiska partier för att samtala om vilka investeringar som krävs för att säkra långsiktig kompetensförsörjning av våra fyra yrken. Alliansens budgetförslag tas nu upp i centrala samverkan och till det lämnar vi in ett yrkande som bilaga. Detta yrkande har vi även sänt till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Läs yrkandet här.

Arbetet med de lokala arbetstidsavtalen

Vi har som ni vet ett nytt centralt avtal med förändringar i arbetstid kopplat till nattarbete. Dessa förändringar ska gälla senast 1 april 2018. Det har gjort att vi lokalt fört en diskussion med arbetsgivaren om hur det centrala och lokala avtalen/besluten ska fungera i vår verksamhet.

Vårdförbundet hade i uppstarten av dessa samtal ingången att göra om de olika lokala avtalen till ett avtal som genererade återhämtning i samband med nattarbete oavsett anställningsform. Detta har arbetsgivaren avvisat. Det innebär att våra lokala avtal/beslut kommer att fortsätta gälla med den skillnaden att om man tjänstgör 30% natt inom en beräkningsperiod ska veckoarbetstiden vara 34h 20min. Beräkningsperiod är det samma som en schemaperiod.

När det gäller de arbetstider som regleras i det centrala avtalet gäller samtliga oavsett anställnings form. Arbetsgivaren föreslår även att om man i en rotationstjänst väljer att arbeta natt under en hel beräkningsperiod ska veckoarbetstiden var 34h per vecka samtidigt som man behåller det dubbelt ob. Skillnaden med detta är att man i varje beräkningsperiod avgör vilken veckoarbetstid som ska gälla beroende på hur stor del av arbetstiden som är natt. Arbetar du mindre än 20% natt i en beräkningsperiod är veckoarbetstiden 38h och 15min. Avtalet är ännu inte undertecknat och klart. Vi återkommer när vi vet mer.

Flextidsavtal

Vid flera förtroendevaldsträffar har vi samtalat kring det omarbetade flextidsavtalet. Det kommer att träda i kraft 1 februari 2018. Förändringarna i avtalet innebär framförallt lägre flexsaldon. Det framgår också tydligt i vägledningen att flex inte kan beordras och att det aktivt ska pågå ett arbete med att flexsaldon ska ligga inom gränsnivåerna i samband med avstämning. Arbetsgivaren bär informationsansvaret om det nya avtalet.

Vid frågor eller synpunkter är ni välkomna att höra av er!

Sammanfattning av styrelsens strategidag

Den 12 oktober var det dags för styrelsens strategidag igen och den nya avdelningsstyrelsen greppade stafettpinnen och arbetade vidare med oförminskat engagemang.

Läs en kort sammanfattning av dagen här
Dags att välja förtroendevald på arbetsplatsen!

Den 31/12 2017 går mandatperioden ut för er som är förtroendevalda på arbetsplatsen i avdelning Jönköping, vilket innebär att nyval och omval ska vara genomförda i god tid innan detta datum.

Läs mer här
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -