Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Region Jönköpings läns erbjudande om semestern

I detta mejl får du som är medlem och arbetar inom Region Jönköpings län information om regionens sätt att lösa sommarens semester, vad som gäller om du varit utomlands och kan, men inte får, arbeta när du kommit hem samt om möjligheten att löneväxla till pensionen.

Frivillig flytt av semester – ingen extra ersättning

Vårdförbundet vill att ni medlemmar ska få fyra veckors sammanhållen semester inom semesterperioden juni-juli-aug. Arbetsgivaren, Region Jönköpings län, har dock beslutat att inte betala något extra för att frivilligt flytta en semestervecka utanför semesterperioden juni-juli-aug.

Ersättning vid ofrivillig flytt av semester

Den ”extraersättning” som arbetsgivaren gått ut med gäller ofrivilligt flyttad semestervecka/or.

”Extra ersättning till dig som tar ut delar av din semester innan juni eller efter augusti. Du som på arbetsgivarens begäran tar ut upp till 14 semesterdagar under juni-augusti, får två extra betalda semesterdagar under semesteråret. Du får också 5 000 kronor som ett engångsbelopp. Du som på arbetsgivarens begäran tar ut 15-19 semesterdagar under juni-augusti, får en extra betald semesterdag under semesteråret. Du får också 3 000 kronor som ett engångsbelopp.”

Ovan begäran av arbetsgivaren kräver först en förhandling (enligt MBL 11 §) med oss i Vårdförbundet, enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser (AB).

Detta är en ersättning som är reglerat i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB 20) om arbetsgivaren tvingar dig att flytta din semester utanför juni-juli-augusti. Vårdförbundet har inte antagit detta (AB 20) ännu utan har fortsatt kvar det gamla avtalet som inte ger någon ekonomisk ersättning utan endast semesterdagar om du bli tvingad - arbetsgivaren kommer dock att även ge den ekonomiska ersättningen till Vårdförbundets medlemmar i sådant fall.

Kvalificerad övertidsersättning för extrapass

Om du arbetar extrapass under vecka 25-33 (21 juni-22 augusti) får du kvalificerad övertidsersättning från den första timmen som är övertid. Detta gäller alla som är anställda i Regionen.

Vad gäller när jag har rest från utlandet och uppmanas att stanna hemma tillfälligt även om jag är frisk och kan arbeta?

Det här är Vårdförbundets uppfattning

Utgångspunkten är att du och din chef planerar innehållet i ditt arbete gemensamt och kommer överens om att du arbetar hemifrån, för det fall det är möjligt. Det är bra om du och chefen hinner ha denna dialog redan innan din ledighet. Kommer ni inte överens, ska du förklara för arbetsgivaren att du står till arbetsgivarens förfogande för arbete.

Om chefen beordrar dig att stanna hemma utan lön är det viktigt att du ber om att få besked skriftligt, till exempel via e-post. Kontakta sedan din lokalt förtroendevalda, skyddsombud eller Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420 för vidare stöd.

Enligt kollektivavtalet mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Vårdförbundet har arbetsgivaren rätt att stänga av dig från arbete för att förhindra smittspridning (AB § 10 mom. 4). Du har då rätt till lön under avstängningen. Arbetsgivaren är också skyldig att överlägga med Vårdförbundet innan beslut om avstängning fattats.

Arbetsgivaren har en annan uppfattning

SKR (Sveriges kommuner och regioner) har annan uppfattning och rekommenderar sina medlemmar (kommuner och regioner) att inte utbetala lön. Arbetsgivaren menar att varje medborgare har att förhålla sig till FHM rekommendationer.

Konsekvens och sammanfattning

Det uppstår en tvistighet i tolkningen som inte är prövad tidigare då situationen är helt ny, om lösning ej kan nås lokalt kan saken prövas centralt och i yttersta fall i Arbetsdomstolen. Om den enskilda tvisten är möjligt att driva får bedömas  i varje enskilt fall och kan ta lång tid att processa.

Vårdförbundets uppfattning är att avstängning med lön är det arbetsgivaren kan ta till. Arbetsgivaren har annan uppfattning. Processen kan bli lång och utgången oviss. Varje medlem måste bedöma sin risk och möjlighet.

LÄS MER I FAQ - CORONAVIRUSET OCH DITT ARBETE

Fortsätt skriv avvikelser och dokumentera arbetsmiljöskador

Arbetsmiljölagen gäller fortfarande (också när man går på krislägesavtalet - KLA) och det är viktigt att du som arbetar kliniskt och alla förtroendevalda står upp för den och uppmärksammar tillbud och risker i er arbetsmiljö genom att prata med er närmsta chef, förtroendevald samt skriva/dokumentera avvikelser i avvikelsesystemet Synergi. Det är också viktigt att dokumentera de arbetsmiljöskador som ni utsätts för. Ta exempelvis ett foto av eksem från handsprit eller på tryck från skyddsutrustning. Alla risker och tillbud behöver fortsatt dokumenteras som bevis på en ansträngd situation.

Löneväxling till pension

Många medlemmar har arbetat mer än vanligt under 2021 och därmed fått olika ersättningar som gjort att man fått högre månadslön under en eller flera månader. Normalt sätt har Vårdförbundets medlemmar inte de lönenivåer som gör att en löneväxling till pension är en fördel men under rådande pandemi kan detta kanske för en del vara något att fundera över.

Vad innebär löneväxling?

Löneväxling innebär att du avstår en del av din bruttolön idag och byter den mot pension i framtiden. En fördel är att du får en bonus i form av högre pensionspremie från Regionen. Du får 6-7 procent extra för varje krona du löneväxlar. Den här förmånen regleras genom kollektivavtal och Vårdförbundet tecknade ett lokalt kollektivavtal om detta med Regionen 2008.

Framtida inkomster är tillåtet att löneväxla.

  • Du kan välja att påbörja ett månadssparande och då kan du avstå max 20% av din grundlön. Detta går att avluta med en månads varsel.
  • Du kan också göra 2 engångsinbetalningar under kalenderåret. Eftersom det är framtida inkomster som är tillåtet att löneväxla kan du som max avstå hela grundlönen plus föregående månads intjänande av särskilda ersättningar.

För att löneväxla fyller du i en blankett som skickas till löneadministratören.

Läs mer på intranätet där du också hittar blanketten.

Kontakta Vårdförbundet avdelning Jönköping

Tillgänglig förtroendevald (TGF): 036 - 30 64 41

Vårdförbundet Direkt:  0771–420 420, eller via webben 

Verksamhetsområdesrepresentanter

Medicinsk vård:  Fatmir Zogaj, fatmir.zogaj@vardforbundet.se

Kirurgisk vård: Angelica Hansen, angelica.hansen@mittvardforbund.se

Bra Liv: Kristina Bergholtz, kristina.bergholtz@vardforbundet.se

Psyk-Rehab-Diagnostik: Anne-Sofie Blixt Källner, anne-sofie.blixt@vardforbundet.se

Verksamhetsstöd och service: Anne-Sofie Blixt Källner, anne-sofie.blixt@vardforbundet.se

Värva en kollega – få presentkort från Sverigechecken

SOMMARKAMPANJ! Värva medlemmar till Vårdförbundet så får du och varje ny medlem du värvar varsin Sverigecheck värd 150 kronor. Sverigechecken kan lösas in i mer än 4000 butiker – i hela landet.

VÄRVA EN KOLLEGA
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -