Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Nyhetsbrev till förtroendevalda, november 2017

Efter en intensiv period med verksamhetsplanering och budgetarbete så samlades styrelsen i avdelning Jönköping till en strategidag den 23 november. Här kommer en sammanfattning av dagens ämnen. Hoppas vi ses på förtroendevaldsdagen i Vrigstad den 4 december!

Styrelsen informerades om att under senaste träffen för verksamhetsområdesansvariga diskuterades bl.a. hur vi kan jobba för att få fler förtroendevalda på arbetsplatsen, möjligheten till påverkan i samband med budgetarbetet samt arbetet med regionens lokala avtal och dess påverkan på de medlemmar som jobbar blockrotation. 

På senaste CSG den 21 november diskuterades budgeten och vad som kommer att ske framöver. Tyvärr finns det inte så mycket användbart kvar i budgeten för vår del, men det finns från båda blocken en önskan om att göra något när det gäller nattarbetstid. Vi får vänta och se vad detta resulterar i och vad Vårdförbundet kan vara med och påverka.

Man pratade också om ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”.  Vårdförbundet måste vara med och bevaka om detta medför någon utökad belastning på sjuksköterskor på vårdcentralerna och i kommunerna när man nu måste ta hem patienter till kommunerna inom tre dygn.   

Eva-Lotta berättade för styrelsen vad som togs upp under förbundsrådet den 8-9 november. Punkterna inkluderade bland annat nästa års kongress, medlemsutveckling, kompetensförsörjning och långsiktigt hållbar ekonomi inom Vårdförbundet samt förbundets avsikt att fortsätta organisara och driva barnmorskornas frågor även i framtiden. 

Styrelsen tittade på medlemsstatistiken, som inte ser jättebra ut för Jönköpings del. Totalt sett så är det en svagt uppåtgående trend men antalet yrkesverksamma medlemmar sjunker. Vad beror det på och vad kan vi göra? (Det är en uppåtgående trend för antalet studenter och pensionärer i vår avdelning.)

Anslutningsgraden ser i dagsläget ut som följande i avdelning Jönköping: Röntgensjuksköterskor 75,5%, barnmorskor 66,9%, sjuksköterskor 81,9% och biomedicinska analytiker 87,1%. 

Verksamhetsplanen och budget inför nästa år är i stort sett klar. Alla planerade aktiviteter kommer att rymmas i budgeten och styrelsen började titta på planeringen för de tidiga aktiviteterna. Det finns fortfarande aktiviteter kvar i årets verksamhetsplan som ska avslutas. Mycket fokus kommer att ligga på arbetsplatsbesök.  

Under styrelsemötet togs beslut om att styrelsen står bakom skrivelse om löneöversyn samt motioner till kongressen som handlar om budgetansvaret i avdelningarna, budgetfördelning, förutsättningar för förtroendevalda, facklig tid för anställda inom kommunerna samt organisationen runt privatanställda medlemmar.

Observera att sista dagen för att lämna in motioner till kongressen är den 1 december.  Ta chansen att påverka! 

Under eftermiddagen arbetade styrelsen vidare med karriärfrågan. Detta arbete kommer att sammanfattas och kunna användas som underlag i samtal med politiker och i samverkan. 

Förtroendevaldsdag i Vrigstad 4 december

Du har väl inte glömt att anmäla dig till förtroendevaldsdagen på Vrigstad Värdshus den 4 december? Det är årets sista träff för er som är förtroendevalda. Vi kommer bland annat att prata om framtidens vård och patientsäkerhetslagen. Vi bjuder på lunch och fika under dagen!

Läs mer och anmäl dig i Aktiviteter & Utbildningar!
Dags att välja förtroendevald på arbetsplatsen!

Den 31/12 2017 går mandatperioden ut för er som är förtroendevalda på arbetsplatsen i avdelning Jönköping, vilket innebär att nyval och omval ska vara genomförda i god tid innan detta datum.

Läs mer här
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -