Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Medlemsbrev mars 2018

Vårdförbundet är ett starkt förbund men vi behöver bli ännu starkare. Det är vi medlemmar som tillsammans gör Vårdförbundet starkt. Ju högre anslutningsgrad vi har desto starkare förbund är vi enligt arbetsgivarna. Ju starkare förbund desto större mandat har vi att teckna bra kollektivavtal. Kollektivavtal reglerar bl.a. lön, arbetstid, semester, pension och olika ersättningar mm. Värdet av våra kollektivavtal är ca 80000kr per år och medarbetare. Utan kollektivavtal skulle förutsättningarna för medarbetarna i arbetslivet sett helt annorlunda ut. Du som är medlem är alltså direkt med och påverkar hur våra kollektivavtal ser ut nu och i framtiden. Så tack för att du är med och påverkar! De som inte är medlem ännu åker snålskjuts på oss andra, dessutom försvårar de tecknandet av bättre kollektivavtal i framtiden genom att inte vara med.

Förtroendevald på arbetsplatsen

För att Vårdförbundet ska växa är det viktigt att Vårdförbundet blir synligt på arbetsplatserna, det blir vi genom att ni som medlemmar väljer en förtroendevald på arbetsplatsen. En arbetsplats utan förtroendevald är en arbetsplats med mycket liten möjlighet att påverka. Vårdförbundet vill att det ska finnas minst en förtroendevald på varje arbetsplats.
Vårdförbundet vill att varje arbetsplats har en förtroendevald av två mycket goda skäl:

Möjligheten att påverka din arbetssituation!
Utan förtroendevald har du som medlem mycket begränsad insyn i vad som är på gång i verksamheten. Du har ingen möjlighet att påverka någon fråga innan beslut fattas, eftersom ingen företräder din röst i samverkansgruppen. Frågor som t.ex. chefstillsättningar, ombyggnationer, schemaförändringar, ekonomi, personalförändringar, ändrade arbetssätt med mera, är sådant som förhandlas i samverkan innan beslut fattas. Om det inte finns en förtroendevald för Vårdförbundet så är det ingen som bevakar ditt intresse och dina rättigheter.

Information och hjälp/stöd från Vårdförbundet!
När det finns en förtroendevald på din arbetsplats är det denna som är den naturliga länken mellan Vårdförbundets avdelningsstyrelse och arbetsplatsen. Det är den förtroendevalda som ges utbildning och information om vad som är på gång inom förbundet. Den förtroendevalda ger också oss den information som behövs för att kunna hjälpa er, när behov uppstår. Finns ingen förtroendevald så finns heller ingen möjlighet att driva arbetsplatsfrågor som dyker upp. Det är alltså svårt att få både hjälp och information utan förtroendevald!
Du och dina kollegor måste göra ett val. Vill ni ha en förtroendevald och på så vis få stora möjligheter att påverka på arbetsplatsen och hjälp när ni behöver, eller tycker ni att ni klarar er bra ändå?
För vår del, vi som har fackliga uppdrag på tid och sitter i styrelsen, är det oerhört viktigt att ni väljer en förtroendevald, så att vi får den information som behövs för att få igenom de förändringar som krävs på en övergripande nivå. Vi kommer gärna ut och hjälper er om det känns svårt att välja, eller om ni känner att ni vill veta mer innan ni tar ett beslut.
När du som person behöver enskild hjälp finns vi givetvis till hands för dig ändå. Om du råkar begå ett misstag, hamnar i konflikt eller blir sjuk, hjälper vi dig. Om det däremot är större problem som rör en hel arbetsplats blir det svårare att hjälpa till, såvida ni inte valt en förtroendevald. Genom att ni väljer en förtroendevald på arbetsplatsen så höjs medlemsvärdet för dig som medlem betydligt.

Avslutningsvis vill vi berätta att det är UTVECKLANDE, LÄRORIKT och ROLIGT att vara förtroendevald!

*********************************************************************

Löneöversyn

Just nu pågår årets löneöversyn på många håll de flesta ska ske under våren. De kollektivavtal vi har inom olika områden har som vanligast datum för ny lön 1 april eller 1 juli. Lönen som du får ska vara individuell och ges efter den kunskap och kompetens som du bidragit med under det gångna året. Har du frågor gällande årets löneöversyn kan du ställa dem i första hand till din förtroendevald på arbetsplatsen eller höra av dig till oss.

AST

I mitten av april är sista ansökningsdatum till högskoleutbildningarna, så funderar du på att läsa en specialistutbildning så är det hög tid att söka den nu. Vårdförbundet arbetar för att arbetsgivaren ska ge bra förutsättningar för att studera sin specialistutbildning. Vi har en idé som vi kallar Akademisk specialisttjänstgöring (AST). Det innebär att man får en anställning i den verksamhet som man sedan kommer att arbeta i när man slutfört sin specialistutbildning. Du studerar med bibehållen lön och med den trygghet som en anställning innebär. Studerar du inte på helfart tjänstgör du resterande tid i verksamheten där du har din AST-anställning. Vårdförbundet avdelning Jönköping har glädjen att berätta att vi nyligen tecknat ett sådant avtal om AST med Värnamo kommun.

För övrigt så har Region Jönköpings län, Vetlanda kommun och Tranås kommun infört utbildningsanställningar. Det innebär att de erbjuder sina medarbetare dessa villkor men de har inte tecknat avtal med Vårdförbundet om förutsättningarna. Funderar du på att studera en specialistutbildning fast att din arbetsgivare inte uttalat att de erbjuder dessa förutsättningar, ställ ändå frågan till din arbetsgivare om de kan tänka sig att ge dig dessa förutsättningar. Det kan vara så att den kompetens du tänker läsa är av det slag som verksamheten verkligen har behov av.

Här kan Du läsa mer om AST

Har du frågor eller behöver stöd kring detta är du även här välkommen att höra av dig.

Snart Sommar/Arbetsmiljö

Sommaren kommer med stormsteg även om den vädermässigt verkar dröja. Arbetsmiljön är redan nu tuff i många verksamheter, det är till stor del kopplad till att det saknas tillräckligt med kollegor och där det finns tillräckligt med kollegor så är många nya och saknar erfarenhet. Det gör att de nya i yrket inte får den introduktion som de så väl behöver och arbetsbelastningen på de med erfarenhet blir extra hög. Vår största arbetsgivare i länet hävdar dock att antalet medarbetare har ökat, trots det så stängs vårdplatser och vårdavdelningar. Vårdförbundets fyra yrkesgrupper har samma rätt still semester som alla andra yrkesgrupper.
Arbetsgivaren är skyldig att planera in en fyraveckors sammanhängande semester någon gång mellan 1 juni och 31 augusti. Det är alltså arbetsgivaren som ska planera sommarens verksamhet och bemanning. Det är inte våra professioners arbetsuppgift.

Vårdförbundet har också fått uppgifter om att arbetsgivare går ut med felaktig information om rätten till föräldraledighet. Det är en laglig rätt som du som har barn under 8 år har. Du har rätt till föräldraledigt vid tre tillfällen per år om du ansökt om ledigheten 3 månader innan. Det finns ingen reglering när eller hur denna ledighet får tas ut under året.

Kongress

Mellan den 14-17 maj har Vårdförbundet sin kongress, du hittar information om och handlingar till kongressen på vår hemsida. Vill du komma i kontakt med och förmedla din åsikt gällande handlingarna till de kongressombud som representerar dig från Vårdförbundet avdelning Jönköping så finner du kontaktuppgifter här. 

Kommande medlemsaktiviteter under våren.

Den 5 april bjuder Vårdförbundet avdelning Jönköping in till Yrkescafé i Värnamo. Tanken är att vi som är eller studerar till Barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller Sjuksköterska medlem eller icke medlem ska ges möjlighet att träffas umgås och samtala kring de frågor som är viktiga för dig. Läs mer om yrkescaféet och hur du anmäler dig


Den 2 maj är det dags för Yrkescafé i Vetlanda mer information kommer.

Har du frågor eller behöver råd eller stöd så når du oss på 036-306441 eller info.jonkoping@vardforbundet.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen/Eva-Lotta Lager ordförande
Vårdförbundet avdelning Jönköping

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -