Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej!

På agendan för Vårdförbundet avdelning Jönköpings just nu har vi ett stort och aktuellt ämne vilket är Löneöversyn 2020 men också vår fördjupade analys av löneöversynen 2019. Här besvarar vi era frågor.


Löneöversyn 2019 – vad blev resultatet?

Vår fördjupade analys av löneöversyn 2019 för kommunerna visar varken ökad lönespridning eller någon löneutveckling, trots att 9 av 13 kommuner har försökt att identifiera särskilt yrkesskickliga och gjort en extra satsning på dessa.

Läs mer och se lönespridningen
Löneöversyn 2020

I samband med att vi träffar kommunerna i den fördjupade analysen för 2019 händer det också att vi är med att starta löneöversyn 2020 tillsammans med den förtroendevalde som sitter i samverkan, vanligtvis är det din förtroendevalde som gör detta själv. I denna löneöversyn utgår vi från den fördjupade analysen av 2019 hur denna blev och vad som krävs av arbetsgivaren för att till 2020 nå målet som är en ökad lönespridning samt ökad lönekarriär för våra yrken. Har du frågor kring eller undrar något så kontakta din förtroendevalde på arbetsplatsen. Det är viktigt att ni som är förtroendevalda är observanta på om arbetsgivaren vill skjuta upp löneutbetalning tills Kommunals avtal är klart. Om arbetsgivaren vill göra detta, återkoppla till ombudsman Eva-Lotta Lager omgående!

Avtalet ger goda förutsättningar - men det är arbetsgivaren som sätter lönen

Vårt gemensamma löneavtal, HÖK19, ger goda förutsättningar för ökad lönespridning. Nu är det upp till arbetsgivaren att infria intentionerna i avtalet.

Därför kan avtalet ge lönespridning
Frågor?

Har du frågor eller undrar över något kontaktar du:

  • din förtroendevald på arbetsplatsen
  • ring TGF (tillgänglig förtroendevald) vardagar kl 08:00-16:00 på 036 - 30 64 41
  • du kan också ringa Vårdförbundet Direkt vardagar kl 08:00-18:00 på 0771 - 420 420

Iréne Sjövall Sanned, ordförande Vårdförbundet avd. Jönköping

 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -