Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej Alla förtroendevalda på arbetsplatsen i Region Jönköpings län!

Först vill jag önska er alla en god fortsättning på det nya året! Det är mycket som händer i förbundet just nu och här får du information om vad som händer på avtalsområdet. Längst ner hittar du även länk till enkät, vi behöver veta hur du som förtroendevald kan få stöttning på bästa sätt. Tack för att du svarar på denna!

Centrala avtalet med SKL, HÖK16, är uppsagt

Vårdförbundet har sagt upp det centrala avtalet med SKL (Sveriges kommuner och landsting), HÖK16. Förhandlingarna startar den 16 januari 2019 och avtalet löper ut den 31 mars. Vidare har Vårdförbundet lämnat förbundets yrkanden till SKL, dessa yrkanden grundar sig i de beslut som fattades på vår kongress i maj 2018 och de motioner som skickats in från oss medlemmar.

Vi ser att det krävs en god löneutveckling för hela kollektivet (alla våra fyra yrken) för att lösa bemanningskrisen, men också en satsning på särskilt yrkesskickliga. Det krävs en löneutveckling och lönedifferentiering som motiverar till resultat och som speglar erfarenhet, kompetens, specialistkunskap, ansvarstagande och karriär i yrket.

Var vi landar i slutet av mars vet vi ännu inte. Men för att vi ska nå resultat måste vi hjälpas åt och ha en enad front. Alla förtroendevalda på alla nivåer har en oerhört viktig roll i att bära och förklara våra yrkanden. Vi måste bearbeta politiker och beslutsfattare så att SKL får tryck och mandat från sina medlemmar att gå Vårdförbundet till mötes. Du som förtroendevald på arbetsplatsen och som medlem är viktig för att vi ska nå resultat! Prata med kollegor, chefer på olika nivåer, vänner och bekanta så att vi kan skapa tryck bakom de yrkanden som nu ligger på förhandlingsbordet. Här kan ni på de arbetsplatser som enbart består av specialister t.ex. IVA, förlossningen m.fl.  med fördel lyfta frågan om hur er specialistkunskap ska tas tillvara rent lönemässigt, just för att få ett tryck i att kunskap och kompetens måste löna sig.

avtalsbloggen kan du följa vad som händer i avtalsarbetet.

Inga lönesamtal

I och med att vi sagt upp HÖK16 så har vi inget löneavtal och det innebär att vi inte kan påbörja någon löneöversyn 2019 med arbetsgivaren och inte heller ha några lönesamtal. Arbetsgivaren, Region Jönköpings län, kommer att meddela sina chefer att de inte ska ha något lönesamtal med våra medlemmar som direkt handlar om lön. Vi har ju som bekant ett medarbetarsamtal som handlar om framtiden och ett lönesamtal som handlar om prestation under det gångna året samt lön. Cheferna kan ha ett ”prestationssamtal” som handlar om vad medarbetaren har presterat under året som gått, vad man har gjort, vilka arbetsuppgifter man haft o.s.v. Men ingen värdering får göras och inte heller vad detta kan generera i lön d.v.s. inget lönesamtal. Löneöversynen görs först när förhandlingarna är klara och därmed också lönesamtalen, beroende på vilket avtal som tecknas.

 

Förtroendevaldsträffar 2019

Årets träffar i Vrigstad under 2019 för er förtroendevalda (med reservation att datum kan ändras)

  • 5 mars               
  • 14 maj               
  • 29 augusti - Temadag samverkan
  • 3 december    

Temadagar på Vårdförbundets kansli, riktar sig till er som inte redan gått dem

  • 1 april - Temadag hälsosamma arbetstider                 
  • 7 oktober - Temadag arbetsmiljö

 

Med vänlig hälsning 

Iréne Sjövall Sanned, tf. Ordförande, Vårdförbundet avd.  Jönköping

Svara på enkäten: Vilket stöd behöver du som förtroendevald?

Vi skulle behöva hjälp med några frågor inför planeringen för hur vi på bästa sätt ska kunna möta upp förtroendevaldas behov av stöd. Det vi riktar in oss på nu är rekryteringsarbetet som är en prioritet, ju fler vi är desto starkare blir vi. Vi vill även veta hur ni känner inför ett mentorskap för er förtroendevalda på arbetsplatsen.

Svara på enkäten senast 20 januari!
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -