Nominerade inför årsmötet 2017

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 30 april 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Ordförande

NN

Vice ordförande

NN

Styrelseledamot

NN

Kongressombud

NN