Nominerade inför årsmötet 2017

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 31 maj 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Ordförande

Eva-Lotta Lager

Vice ordförande

Iréne Sjövall Sanned

Styrelseledamot

Anne-Sofie Blixt
Jens Bäcklin
Linnéa Dalteg
Eva Georgsson
Annette Hilltorp
Maria Löfqvist
Fatmir Zogaj

Kongressombud

Anne-Sofie Blixt
Jens Bäcklin
Linnéa Dalteg
Eva Georgsson
Angelica Hansen
Annette Hilltorp
Eva-Lotta Lager
Maria Löfqvist
Iréne Sjövall Sanned
Fatmir Zogaj