Valberedningens förslag inför årsmötet  2017

Se valberedningens förslag till ny avdelningsstyrelse + kongressledamöter nedan. Årsmötet tar ställning till valberedningens förslag den 28 september.