Nominerade inför årsmötet 2017

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 31 maj 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning och namnen är länkade till deras presentationer.