Chef/ledare: Vi vill veta vad du tycker om vår idé!

Ljushårig kvinna med svart rock och scarf går leende på en väg kantad av träd

Vårdförbundet avdelning Jönköping driver frågor som gäller vården, yrkena och de förutsättningar som du som chef/ledare har. Vi har en idé om hur vi ska kunna ge ett bättre stöd till dig som chefsmedlem, och hur vi ska kunna driva de frågor som är viktiga för dig. Vi behöver dig och nu vill vi veta vad du tycker.

Vi har en idé om hur vi kan hjälpas åt och få bättre tryck i vårt påverkansarbete. Vi vet från vår erfarenhet av andra förtroendevalda ute på arbetsplatserna att engagemang och kontaktpersoner ute i verksamheten är en viktig framgångsfaktor för att kunna påverka.

Vår idé  innebär att ni väljer en eller flera förtroendevalda kontaktpersoner, någon som kan vara talesman för chef- och ledargruppen. Det skulle kunna vara en person övergripande för hela arbetsgivaren eller om man vill dela in det per förvaltning/verksamhetsområde. Vi tänker att den som väljs har uppdraget under en mandatperiod på två år.

Vi vill veta vad ni tycker om vår idé! Om du har möjlighet att svara på nedanstående frågor så är det till stor hjälp för att förbättra vårt arbete för chefer och ledares villkor och förutsättningar.

Tack för ditt engagemang!

 

Jag tycker förslaget om förtroendevalda chefer/ledare är bra
Jag känner intresse för att vara en sådan kontaktperson och vill gärna veta mer (ej bindande)