Tips inför sommaren - det här gör vi och det här kan du som förtroendevald göra

Situationen på våra arbetsplatser är oerhört ansträngd under sommarperioden. Att ha koll på sina rättigheter är en förutsättning för att kunna påverka. Här berättar vi om dem, om vad vi kommer att göra och vad du som förtroendevald kan göra för att påverka situationen på din arbetsplats.

Vårdförbundet är allvarligt oroade för hur denna sommar ska bli. Slutenvården planerar att dra ned på sin verksamhet i större utsträckning än tidigare år då det inte finns tillräckligt med personal.

Särskild brist råder på Vårdförbundets fyra yrkesgrupper. Då vårdbehovet inte minskar under sommaren kommer neddragningarna inom slutenvården att öka belastningen på öppenvård, primärvård och den kommunala hemsjukvården trots att även dessa verksamheter redan innan lider brist på personal och kompetens. 

Det här kan du som förtroendevald göra

De verksamheter som redan innan sommaren har svårt att bemanna sin verksamhet har oftast mycket svårt att lösa sommarbemanningen. Arbetsgivaren kommer med en del lösningsförslag som du som förtroendevald bör bevaka. Du har bland annat rätt att ta del av sommarschemat innan det träder i kraft. 

När du granskar ett sommarschema har vi några tips vad som kan vara bra att tänka på: 

  • Följer schemat dygns- och veckovilan enligt Arbetstidslagen?
  • Ligger tidssaldot för schemaperioden i närheten av +/- 0?
  • Finns det 9 fridagar på 4 veckor?
  • Har schemaperioden förlängts under sommaren och har antalet helgpass ökats?
  • Är rast inplanerat måndag – fredag på dag och kvällspass?
  • Är antal pass/tidsaldot på den arbetade perioden och semesterperioden i stort den samma? 

Som medarbetare har du rätt till 4 veckors sammanhängande semester. Som medarbetare kan du dock bli inbeordrad, detta bör då ske så nära arbetspasset som möjligt och inte vara planerat i förväg. Inbeordring under semestern kan endast ske när semestern är påbörjad och får enbart ske om synnerliga skäl föreligger. Inbeordning ska vara kostnadsneutralt för medarbetaren. 

Det här kommer Vårdförbundet göra

Efter sommaren kommer Vårdförbundet göra en undersökning kring hur sommaren varit för att få in ett underlag som vi kan använda för att påverka inför sommaren 2019. Vi kommer bland annat att skicka ut frågor till er förtroendevalda om hur sommaren har varit. Från arbetsgivarna kommer vi efterfråga redovisning av övertidssaldon och antal avvikelserapporter under sommaren från arbetsgivaren.

Du som förtroendevald behöver också utvärdera din arbetsplats i sommar. Ett tips är att ni på arbetsplatsen för dagbok, att ni efter varje dags pass samlas i arbetsgruppen och kort sammanfattar hur dagen gått. Detta kan ni sedan ha stor nytta av när sommaren ska utvärderas.

Det är oerhört viktigt att det skrivs avvikelserapporter när en risk eller fara för arbetsmiljön eller patientsäkerheten föreligger, uppmana alla medarbetare till att göra det. Det är det tydligaste sättet att synliggöra hur situationen faktiskt är och vilka risker det medför!

Har du frågor kring detta är du alltid välkommen att höra av dig på telefon 036-30 64 41 eller via e-post: info.jonkoping@vardforbundet.se