Vår kunskap ska värderas rätt

Vårdförbundets medlemmar är felvärderade utifrån den kunskapsnivå och det ansvar som vi har. Även om löneutfallet varit större de senaste åren blir detta väldigt tydligt när vi tittar på löneutvecklingen.

Vårdförbundets yrkesgrupper har de senaste åren fått ett större löneutfall än märket, vilket är glädjande. Det räcker dock inte, vi är felvärderade utifrån den kunskapsnivå och det ansvar som vi har. Detta blir väldigt tydligt när vi tittar på löneutveckling. Våra yrkesgrupper har en löneutveckling fram till ca 35 års ålder sen planar kurvan ut. Tyvärr ser det ut så för många kvinnodominerade yrken och särskilt inom offentlig verksamhet. Här har vi ett mycket stort påverkansarbete att göra och här behöver vi all kraft vi kan få.

En annan viktig fråga för våra yrkesgrupper är möjligheten att göra karriär i yrket, att kunna utvecklas, utveckla och finnas kvar i verksamheten och att detta tydligt kopplas till en löneutveckling. Detta ser jag som en oerhört viktig fråga att driva parallellt med lönefrågan. Region Jönköpings län har nu så sent som i december fattat beslut om en budget där de vill inrätta karriärtjänster för sjuksköterskor. Detta är ett direkt resultat av Vårdförbundets påverkansarbete, då vi träffat företrädare för flertalet politiska partier under våren. Nu kvarstår samverkan kring innebörden av dessa karriärtjänster.