Personcentrering ger bättre och effektivare vård

Vårdförbundet har valt inriktningen att arbeta för att vården ska bli personcentrerad.

Vi bestämde oss och tog därefter fram både ett material som beskriver personcentrerad vård och ett studiecirkelmaterial ”Att ändra perspektiv” som handlar om hur vi ska få till ett personcentrerat förhållningssätt i verksamheterna. Efter Vårdförbundets ställningstagande påbörjades ett aktivt påverkansarbete. Nu har Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Region Jönköpings län fattat beslut om att vården ska vara personcentrerad. Vi ser att vården på många håll ställer om till personcentrerad vård och att man även börjar använda vårt studiecirkelmaterial för att påbörja eller fördjupa sin förändring. Vi Vårdförbundet måste ta till oss en del av äran att vården nu är på väg att bli personcentrerad!