Vi behöver bli fler!

Vårdförbundets medlemsutveckling är oerhört viktig för att vi i framtiden ska kunna nå våra mål och få bättre förutsättningar. Ju fler vi är som är med och tagit ställning för att det här är viktigt desto starkare blir vi.

Att vi är många medlemmar är oerhört viktig för att vi ska kunna få till bra kollektivavtal som reglerar arbetstider, semestrar och lön m.m. Anslutningsgraden har en direkt påverkan i hur arbetsgivarparten ser på oss som ett starkt eller svagt förbund. Vi behöver bli fler!

Har du kollegor som inte är medlemmar? Ställ frågan till dem om de inte vill var med de med, för vi i det här förbundet har mycket att vara stolta över samtidigt som vi har mycket kvar att arbeta för. Just nu pågår det en värvarkampanj som innebär att om du värvar en medlem får du och den nya medlemmen var sin biobiljett och kan gå på bio tillsammans, så använd denna möjlighet och värva en kollega. Tillsammans är vi starka!

Har ni en förtroendevald på din arbetsplats? Har ni inte det så är det mycket viktigt att ni väljer en! Den förtroendevalda kan då företräda er i samverkansmöten med arbetsgivaren och det är i samverkan som man ges möjlighet att påverka och tycka till om förändringar och förutsättningar för verksamheten. Den förtroendevalda är tillika skyddsombud och kan genom det aktivt påverka er arbetsmiljö till det bättre.