Viktiga bidrag från Jönköping vid kongressen

Villkoren och professionernas inflytande i förbundet var heta frågor på kongressen. Avdelning Jönköping hade stort inflytande på flera frågor med påverkan på Vårdförbundets framtida arbete. Här får du några exempel!

Det var varmt och intensivt i Uddevalla där Vårdförbundets kongress genomfördes 14-17 maj. Våra 8 kongressombud kom tillbaka till Jönköping och var överlag mycket nöjda med kongressen. Det var många beslut som skulle tas på kort tid så viss tidsnöd uppstod kring att läsa in sig på de tilläggsyrkanden som uppkom men i övrigt var det ett välordnat arrangemang och kongressombuden var väl förberedda.

Vid kongressen valdes en ny förbundsstyrelse. Ordförande Sineva Ribeiro fick fortsatt förtroende att leda förbundet i ytterligare 4 år och den nya styrelsen består av representanter från norr till söder och från alla fyra professioner.

Det blev under kongressdagarna två viktiga frågor som fick tydligt fokus: Villkoren för medlemmarna och att samtliga Vårdförbundets 4 professioner behöver få ta plats och bli synliga i högre grad.  

Viktiga bidrag från Avdelning Jönköping 

Kongressombuden från Jönköping var med och påverkade mycket under dessa dagar. Här är några exempel:

  • Vi bidrog till att kongressen beslutade att Vårdförbundet tydligare ska beskriva klinisk karriär.
  • Vår styrelseledamot Maria Lövqvist blev invald i avtalsrådet, den grupp med valda lokala förtroendevalda som granskar och ger Förbundsstyrelsen råd om kollektivavtal som ska tecknas.
  • Vi bidrog till att Vårdförbundet ska förtydliga sin politik vad gäller skolhälsan.
  • Jönköpings tilläggsyrkande att Förbundsstyrelsen ska titta på vad som är rimlig veckoarbetstid röstades igenom.
  • Avdelningens motion om budgetnycklar – att koppla budgeten till avdelningens medlemsantal – med syfte att uppnå lika medlemsvärde vart du än bor i landet bifölls.

På kongressen är den demokratiska processen i förbundet oerhört tydlig. Vi alla kan påverka vad och hur Vårdförbundet ska bedriva sin verksamhet, det är vi tillsammans som är Vårdförbundet!

Vill du veta mer om kongressen? Du hittar all rapportering på kongresswebben