Inkomna nomineringar

Här presenteras de som blivit nominerade till styrelseuppdrag i avdelning Jönköping. Kandidaterna presenteras i bokstavsordning.

Avdelningsordförande

Iréne Sjövall Sanned - presentation

Vice avdelningsordförande

Maria Löfqvist - presentation

Styrelseledamot

Kristina Bergholtz - presentation

Louise Neese

Eva Charlotte Sundström - kandidatur återtagen

Daniel Thelin - presentation

Maya Toubia

Kongressombud

Daniel Thelin - presentation