Rätt kompetens och återhämtning ger ett hållbart yrkesliv

Vården är just nu i ett mycket pressat läge. Vi står inför utmaningar som att andelen med specialistkunskap minskar, att nyutbildade väljer att byta yrke då de inte ges rätt förutsättningar och att erfarna inte visas tillräcklig uppskattning och därför söker sig till andra arbetsgivare.

Vården flyttar hem och behovet av vård ökar i omfattning samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna inte finns i tillräcklig utsträckning. Därför hör vi ofta denna omöjliga ekvation att det saknas kompetens samtidigt som att vi aldrig har varit så många i vården. 

Kompetensförsörjning genom specialistutbildning

Kompetensförsörjningen är en central fråga, vi står inför utmaningar som att andelen med specialistkunskap minskar, att nyutbildade väljer att byta yrke då de inte ges rätt förutsättningar och att erfarna inte visas tillräcklig uppskattning och därför söker sig till andra arbetsgivare.

Vårdförbundet har under en lång tid drivit att arbetsgivaren måste ge våra yrkesgrupper förutsättningar för att vidareutbilda sig. Att vidareutbilda sig inom våra yrken innebär en ekonomisk förlust som tar ca 20år att komma ifatt. Vårdförbundet har tagit fram en modell som vi kallar Akademisk specialisttjänstgöring (AST). Nu kan vi se att många arbetsgivare i landet har anammat vår idé. Region Jönköpings län har infört vad de kallar utbildningsanställningar som i princip överensstämmer med vår modell förutom namnet. De erbjuder 60 utbildningsanställningar per år till olika specialiteter. Även två av våra 13 kommuner har infört utbildningsanställningar, Vetlanda och Tranås kommun, men fler kommuner är positiva och planerar att införa AST framöver.

Yrkesintroduktion

Vårdförbundet driver också förutsättningar för nya i yrket. Vi vill att arbetsgivaren ska erbjuda alla nya i yrket en strukturerad yrkesintroduktion under första året som yrkesverksam där man får möjlighet att fördjupa sig, nätverka och få tillgång till en mentor. Region Jönköping län har infört en yrkesintroduktion med 20 utbildningstillfällen under ett år. Detta börja även bli en stor utmaning för länets kommuner.

Arbetsmiljö och återhämtning

Arbetsmiljön är också en viktig fråga där en del handlar om återhämtning i samband med nattarbete. Vårdförbundet har under en längre tid drivit frågan om att få till förändringar i det centrala avtalet gällande nattarbetstid. Det har vi nu lyckats med. Från och med den 1 april 2018 börjar det centrala avtalet att gälla. Det innebär en sänkning av nattarbetstiden för anställda i region och landsting från 36h/vecka till 34.33h/vecka. Parterna gör just nu en inventering av kommunerna för att utröna om behovet av förändring även finns i denna verksamhet. När det gäller rotationstjänstgöring så säger det nya centrala avtalet att om du arbetar minst 20% natt per beräkningsperiod är veckoarbetstiden 36,33h/v och om du arbetar minst 30% natt per beräkningsperiod är veckoarbetstiden 34,33h/v. 

Många verksamheter har lokala avtal som är bättre än detta och de kommer att fortsätta att gälla. Vinsten med denna förändring är att de som saknat lokala avtal får en förbättring. Det innebär också en säkring. De lokala avtalen kan sägas upp av båda parter och då gäller det centrala avtalet. Här har vi en stor vinst för skulle de lokala avtalen sägas upp av arbetsgivaren så blir inte fallet lika stort. Återhämtning vid nattarbete kan och bör bli ännu bättre, men detta är åtminstone ett steg i rätt riktning. Vårdförbundet kommer fortsätta att driva frågan om bättre förutsättningar vid nattarbete.