Verksamhetsplanering inför nästa års verksamhet

Nu står vi i startgroparna inför planeringen av nästa års verksamhet! Vår lokala verksamhet utgår ifrån 4 inriktningsmål som beslutades av kongressen 2014.

Under hösten påbörjar styrelsen i Vårdförbundet avdelning Jönköping planeringen inför verksamhetsåret 2017. Vi har nationellt gemensamma mål som grundar sig på kongressbeslut från 2014.