Enkät - vilket stöd behöver du som förtroendevald?

Vi skulle behöva hjälp med några frågor inför planeringen för hur vi på bästa sätt ska kunna möta upp förtroendevaldas behov av stöd. Det vi riktar in oss på nu är rekryteringsarbetet som är en prioritet, ju fler vi är desto starkare blir vi. Vi vill även veta hur ni känner inför ett mentorskap för er förtroendevalda på arbetsplatsen.

REKRYTERING AV MEDLEMMAR

Samtalar du om eller ställer du frågan om medlemskapet till nya medarbetare och studenter?
Får du SMS när någon av dina registrerade medlemmar begärt utträdesblankett?
Ordnar du medlemsmöten på din arbetsplats?
Skulle du tycka att ett färdigt kit med profilprodukter och medlemsinformation att ge till nyanställda skulle vara till nytta för dig i rekryteringsarbetet?

MENTORSKAP

Ser du någon nytta eller behov av ett mentorskap för förtroendevalda?

Om du tycker att mentorskap är en bra idé: