Barnmorskan Anne-Sofie ryter åt politikerna

Politiker!

Ännu en gång verkar det som kommande sommar kommer som en överraskning och personalfrågan är återigen ett problem!

Varje vår är det samma visa, det börjar med att det ser bra ut men när sommaren blir ett faktum fattas det personal på många arbetsplatser. Tidigare har arbetsgivarna erbjudit extra ersättning i olika former, vilket enligt forsknings studier leder till att vi blir sjuka framåt hösten på grund avbristande återhämtning. Att frivilligt stå över sommar semester för att ta ut den senare under året sammanhängande är dock upp till den enskilde.

Detta har gjort att arbetsgivarna valt att inte längre erbjuda extra ersättning. Det gagnar återhämtningen för den anställde, men ställer till problem för arbetsgivaren och kollegiet. Jobbar man extra vill man såklart ha extra betalt samt en beviljad semester efter sommarperioden.

Nu är det dags att verkligheten speglas och att ni politiker lyssnar på oss och tar ställning till vår verklighet! Det är valår och vi vill veta vad ni står i dessa frågor!?

Vi som jobbar med Vårdförbundets fyra yrken vill ha arbetstider så att vi orkar jobba heltid. För det krävs tid för återhämtning. Vi vill ha en löneutveckling som gör att vi får en bra pension och möjlighet att ta semester och föräldraledighet.

Idag ser vi en massflykt från regionen och kommunerna av våra yrkesgrupper. När vi frågar de som slutar vad orsaken är så hänvisar man till hög arbetsbelastning, dålig löneutveckling, samvetsstress med mera. Är det så att väljer man våra yrken ska man ta i beaktning att man inte kan ha ett normalt familjeliv?

Jag tror att vi alla har någon inom den närmaste kretsen som fått barn, behövt besöka akuten, behövt ta ett blodprov eller blivit röntgad. Jag tror också att vi alla vill vara säkra på att när vi söker vård så ska den personal vi möter kunna sitt jobb och ha rätt utbildning. Detta innebär att en barnmorska inte kan ersättas med en sjuksköterska. En ambulanssjuksköterska kan inte ersättas med en ambulanssjukvårdare för att ge några exempel.

Det är dags att ni politiker och gemene man en gång för alla får en tydlig bild av hur verkligheten ser ut och tar tag i problemet och löser det NU!

Vi har vid flertalet tillfällen sett att det finns många nödlösningar, exempelvis hyrpersonal inom våra yrkesgrupper. Tur att de finns, men långsiktigt blir det bara mer problem som de som är fast anställda blir drabbade av.  Vår arbetsbelastning ökar då vi måste visa var saker finns och hur datasystemet fungerar.  Budgeten spricker och vi som kämpar på får närmast obefintlig löneutveckling samt blir drabbade av besparingskrav.  Hur man nu kan lägga besparingskrav på vården?!

När man väljer att utbilda sig till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller barnmorska och väljer att jobba årets alla dagar dygnet runt så bör man beakta följande:

  • Arbetsbelastningen är på många arbetsplatser jättehög. Vi brottas med överbeläggningar och  för lite personal. På vissa arbetsplatser finns det personal men erfarenhetsspannet är obefintligt. Det finns fler noviser än experter. Detta innebär att det är svårt att ta ut rast, har du tur hinner du få dig ett kex eller en halv macka…  Det som är märkligt när vi är ute och träffar medlemmar är att man ofta säger "jag stämplar ut för rast för chefen säger att vi måste det" Rast innebär att du kan lämna din arbetsplats och är ledig. Rast har man rätt till efter 5 timmars arbete i vissa fall 6 timmar. Jobbar du på rasten är det övertid under rast.
  • Semester är något vi alla har rätt till, även om vi jobbar inom vården. 4 veckor sammanhängande återhämtning mellen 1 juni tom 31 augusti. Detta regleras i semesterlagen och det är arbetsgivarens ansvar att se till att du får det. Att arbetsgivaren lägger ansvaret på oss som anställda att lösa bemanningen under sommaren är inte ok. Varje år kommer samma diskussion upp när man på hösten summerar sommaren. Vi får beröm för vi ställt upp, flera gånger och på olika arbetsplatser –" det gick ju bra, inte så jobbigt som förra sommaren…" 

Sedan görs det statistik som SKL bygger sina uttalande på och då har det inte alls varit någon brist på personal eller särskilt hög arbetsbelastning. Tänker på barnmorskekrisen förra sommaren. Detta beror på att vi som jobbar mörkar.... Vårt verktyg är systemet Synergi och avvikelserapporter men det förekommer inte särskilt ofta och är det inte rapporterat har det aldrig hänt. I våra professioner är vi skyldiga att skriva avvikelse när det blir patientfarligt eller det föreligger en risk att något fel kan inträffa. Detta inkluderar även när bemanningen är för liten i förhållande till patienter.

Att skriva avvikelser är inte att peka ut någon enskild person utan en säkerhetsåtgärd där du i din profession tar ansvar när något inte är patient- eller vårdsäkert. Dock har det framkommit att det på flera arbetsplatser tagits upp på arbetsplats träffar att man som anställd bör foga sig och "inte sprida dåliga energier i arbetsgruppen" genom att skriva avvikelser eller synergier.

  • Föräldraledighet är också en rättighet alla föräldrar har, och gäller alla som har barn upp till 8 år. Arbetsgivaren måste bevilja den 3 gånger per år om den är inlagd i rätt tid.  Det som framkommit även i år är att en del arbetsgivare skickar ut skriftligt eller lyfter på arbetsplatsträffar att:

- Om ni tar ut er föräldraledigt under sommaren får ni räkna med att er semester blir flyttad.
- Det är okollegialt att ta föräldraledigt i samband med semester.
- Vem ska inte få semester om du tar föräldraledigt?

Fraserna är hur många som helst och vädjar till vårt samvete och av någon underlig anledning köper de flesta medarbetare dessa argument och går med på det.

Är det verkligen okej att vi som är akademiskt utbildade, högpresterande och på grund av vår legitimation kan bli anmälda går med på allt detta? Är det okej att vi på en ledig dag får sms eller blir uppringda med vädjan om att jobba extra?

Många gånger gör vi det för att vi vet att det är patienten som blir lidande. Vi vet också att det är föga troligt att vi kan få ut den dagen vi jobbar extra i tid längre fram då det inte finns tillräckligt med personal. Och ersättningen vi får är så dålig att det inte lönar sig, men vi gör det för kollegiet och för patienternas sku.

Vi har rätt till semester och vi har rätt till föräldraledighet - detta är lagstadgat! Vill vi ta det på sommaren så ska vi kunna göra det utan att bli kränkta, hotade eller bli kallade för okollegiala.

Vi vill inte vara gnälliga men precis som alla andra är vi människor, ofta med för mycket känslor som gör att vi jobbar på och kämpar trots dåliga arbetsförhållanden och dålig löneutveckling. För trots allt sätter vi alltid patienten före oss själva!

Detta måste premieras i form av bra arbetstider, god återhämtning och en bra löneutveckling!

Anne-Sofie Blixt Källner
Barnmorska och styrelseledamot i Vårdförbundet Jönköping