Bidra med förslag till verksamhetsåret 2017

Nu står vi i startgroparna inför planeringen av nästa års verksamhet! Vår lokala verksamhet utgår ifrån 4 inriktningsmål som beslutades av kongressen 2014. Nu kan du som medlem i Vårdförbundet avdelning Jönköping lämna förslag på aktiviteter inför nästa år.

Under hösten påbörjar styrelsen i Vårdförbundet avdelning Jönköping planeringen inför verksamhetsåret 2017. Vi har nationellt gemensamma mål som grundar sig på kongressbeslut från 2014.

Vi önskar att du som medlem lämnar förslag på aktiviteter vi kan göra för att uppnå inriktningsmålen.

Verksamhetsåret 2017

Inriktningsmål 1:

 

Alla människor har rätt till hälsa och helhet. Därför prioriterar vi att utveckla vården och göra den säker. Därför prioriterar vi att arbeta för personcentrerad vård.

Inriktningsmål 2:

 

Förutsättningen för vår insats är ett hållbart yrkesliv. Därför prioriterar vi att arbeta för en bättre arbetsmiljö med hälsosamma arbetstider.

Inriktningsmål 3:

 

Vår kunskap ska värderas rätt. Därför prioriterar vi att arbeta för högre löner och bättre karriärmöjligheter.

Inriktningsmål 4:

 

Medlemsutveckling. Vårdförbundet växer i medlemsantal. Medlemmar upplever ett högt medlemsvärde.