Bidra med förslag till verksamhetsåret 2017

Nu står vi i startgroparna inför planeringen av nästa års verksamhet! Vår lokala verksamhet utgår ifrån 4 inriktningsmål som beslutades av kongressen 2014. Nu kan du som medlem i Vårdförbundet avdelning Jönköping lämna förslag på aktiviteter inför nästa år.

Under hösten påbörjar styrelsen i Vårdförbundet avdelning Jönköping planeringen inför verksamhetsåret 2017. Vi har nationellt gemensamma mål som grundar sig på kongressbeslut från 2014.

Vi önskar att du som medlem lämnar förslag på aktiviteter vi kan göra för att uppnå inriktningsmålen.