Avtal D, E och F inom Almega Vårdföretagarna

För dig som arbetar i privat vård, behandling och omsorg samt äldreomsorg har Vårdförbundet nu slutit centrala avtal med Almega Vårdföretagarna som ska ge dig mer tid för vila och återhämtning och där med bättre förutsättningar för ett hållbart yrkesliv.

 Avtalen lyfter också vikten av specialistutbildade sjuksköterskor och möjligheten till utbildningsanställningar.

Avtalen omfattar Vårdförbundets fyra yrkesgrupper barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Avtalen träder i kraft den 1 januari 2019, men olika delar av avtalet implementeras vid olika tidpunkter. Arbetsgivaren ska senast ha infört arbetstidsförkortningarna den 1 juli 2020. Arbetstidsförkortningarna har möjliggjorts dels genom en temporär frysning av ob-tillägg dels genom en mindre avräkning från löneökningsutrymmet i samband med att arbetstidsförkortningen genomförs. Mer om detta kan du läsa på Vårdförbundets avtalsblogg. Jag vill uppmana dig som förtroendevald att följa upp att det nya avtalet följs av arbetsgivaren och då särskilt nattidsavtalet så att ni får mer tid för vila och åter.