Valberedningens förslag

Här presenteras valberedningens förslag inför årsmötet 29 augusti.

Avdelningsordförande

  • Iréne Sjövall Sanned

Vice avdelningsordförande

  • Maria Löfqvist

Styrelseledamot

  • Kristina Bergholz
  • Daniel Thelin
  • Maya Toubia

Kongressombud

  • Daniel Thelin (ordinarie)
  • Maya Toubia (1:a ersättare)
  • Kristina Bergholz (2:a ersättare)

Se alla inkomna nomineringar och presentationer av de nominerade.