Nominera till valberedningsuppdrag för avdelning Jönköping

Nominera till valberedningsuppdrag för avdelning Jönköping

Är den nominerade tillfrågad och har tackat ja till uppdraget?