Katarina - Yrkesverksam stipendiat

Medicinsk utrustning på nattintensiven på Mälarsjukhuset. På bilden syns stasband, stetoskop, manschetter för att skapa övertryck samt en blåsbälg. All utrustning hänger på en hållare.

Varje år delar styrelsen i Vårdförbundet avdelning Jönköping ut stipendium till yrkesverksamma medlemmar. Katarina Olofsson är en av dessa stipendiater som med hjälp av stipendiet kunde medverka på Kirurgveckan 21-25 Augusti 2017. Här kan ni läsa om hennes upplevelser av veckan.

"Jag vill börja med att tacka Vårdförbundet för detta stipendium som gav mig möjlighet att få delta på Kirurgveckan 2017 i Jönköping. Det har varit en mycket lärorik vecka för mig med möjlighet att få vara med på olika seminarier och få lyssna och ta del av kunskapen från de olika föreläsarna.

Det är både roligt och nyttigt att få träffa andra sjuksköterskor men också andra professioner inom vårdyrket med berikande kunskap inom olika områden. Det ger inspiration och insikt om vilka möjligheter till vidareutveckling det finns inom sjuksköterskeyrket. Samtidigt stärker vi varandra att verkligen lyfta fram omvårdnaden vilken vi sjuksköterskor faktiskt är bäst på inom vården.

En föreläsning som verkligen berörde mig handlade om just omvårdnad. Det finns ett tydligt samband mellan utebliven omvårdnad och en ökad dödlighet! Vi arbetar ju mer och mer med just personcentrerad omvårdnad där jag som sjuksköterska tillsammans med den personal som arbetar kring patienten ska identifiera och säkerställa att varje enskild vårdtagare ska få den vård den behöver. Ändå räcker vi inte till vilket är frustrerande!! Jag tror det är viktigt att sätta sig ner tillsammans i arbetslaget för att hitta strategier som möjliggör en bättre vård på så sätt ökar patientsäkerheten. Alla professioner ska göra "sitt" jobb kring vårdtagaren för att på så sätt nå den bästa teamsamverkan runt vårdtagaren.
I detta arbete är det av stor vikt att ledningen på arbetsplatsen deltar och vi tillsammans arbetar mot samma mål.

Under konferensen så presenterades det flera förbättringsarbeten som hade implanterats på föreläsarnas egna avdelningar. Några exempel på vad de handlade om var följande: "bedside" rapporter, teamtavla, att arbeta papperslöst, patientens upplevelse postoperativt, personalens användande av handsprit i kontakt med vårdtagaren, mentorstöd till nyanställda sjuksköterskor.
Hade också förmånen att få lyssna på Kim Anderssons egen berättelse "Mot alla odds". Detta är ju en mycket gripande och känsloladdad berättelse och så viktigt att den når ut till all vårdpersonal för att detta inte ska hända igen!

En annan föreläsning handlade om smärta vilket är ett mycket viktigt område. Att kunna se, identifiera och ge adekvat smärtlindring och därefter följa upp effekten av givet läkemedel.

Denna vecka har givit mig många nya idéer och mycket inspiration. Detta tänker jag ta med mig och dela med mig till mina kollegor och hoppas vi tillsammans kan påbörja en del förbättringsarbeten inom en snar framtid.

Än en gång ett stort Tack för stipendiet som gav mig möjlighet att få delta i konferensen!"