Vårens studiecirkel om Personcentrerad vård

  • Sex stycken kvinnor sitter i en ring med anteckningsblock i knäna.
  • Fem kvinnor står runt ett bord. På bordet ligger svart-vita fotografier.

Vårdförbundet avdelning Jönköping avslutade vårens studiecirkel för förtroendevalda den 7 juni med diplomutdelning och ett besök av studieförbundet Sensus.

Sensus berättade om vad som kännetecknar folkbildningens idé, ledarrollen och att möta en grupp. Syftet med just denna studiecirkel var att deltagarna, förutom att de tar med sig kunskapen av att ha gått en studiecirkel, också skulle vilja leda nya studiecirklar på sin arbetsplats. Bland de sju deltagarna fanns sjuksköterskor och biomedicinska analytiker som kom från regionens slutenvård och primärvård samt från kommunens hemsjukvård och skolhälsovård. Tre av deltagare kommer att starta studiecirklar till hösten på sina arbetsplatser som är på en medicinavdelning, ett skolteam inom grundskolan samt primärvårdslaboratorier inom primärvården.

”Att ändra perspektiv” är en studiecirkel om personcentrerad vård vars material Vårdförbundet tagit fram tillsammans med GPCC (Gothenburg Centre for Person-Centred Care) samt studieförbundet Sensus. En studiecirkel bygger på kunskapsutbyte mellan deltagarna, vi lär av och tillsammans med varandra. Alla har erfarenheter, tankar och idéer att bidra med. Teorin får hela tiden speglas i den praktik vi befinner oss i och vi får i samtal ta del av övriga deltagares perspektiv. Länk till studiematerialet.

Vårdförbundet vill se en personcentrerad vård med jämlik hälsa. Vi är säkra på att det är det mest framgångsrika sättet att ta vara på vårdens möjligheter och möta de hälsoutmaningar som finns i befolkningen. Men att ställa om till en personcentrerad vård kräver ansträngning, mod och långsiktighet eftersom det på många sätt provocerar vårdens arbetssätt, organisering, hierarkier och styrsystem. Vi måste våga utmana oss själva – vår professionsidentitet, vår självbild, vår syn på patienten och våra relationer till andra yrkesgrupper. Genom att gemensamt bygga upp mer kunskap och erfarenheter kring personcentrerad vård kan vi tillsammans bidra till den genomgripande omställning som den svenska vården är i mycket stort behov av.

För att lyckas med att ställa om till en personcentrerad vård krävs ett ledarskap som visar vägen. Ett av förstalinjens chefers viktigaste uppdrag är att stödja och inspirera i vardagen för ett skifte mot en personcentrerad vård. Ledarskapet behöver utgå från ett personcentrerat förhållningssätt för att en personcentrerad vård ska kunna få genomslag fullt ut. Därför vill vi till hösten erbjuda våra chefsmedlemmar en studiecirkel så att de tillsammans kan lära av varandra i ett kunskapsutbyte hur man på bästa sätt kan ställa om till en personcentrerad vård samtidigt som man öppnar upp för studiecirklar på sin arbetsplats.