Vårdförbundets åsikt om kompetensbehov i länets ambulanser

Ambulanssjuksköterskan böjer fram mot patienten i ambulansen

Med anledning Kommunals uttalande i media de senaste dagarna gällande bemanning av ambulanserna i länet vill vi förtydliga att Vårdförbundet är av en annan åsikt. Texten nedan skickades i ett brev från Vårdförbundets avdelningsordförande Eva-Lotta Lager till regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vården utvecklas och blir alltmer avancerad, det gäller även ambulansvården!  Vården är inte som den var för 5-10 år sedan, vården flyttar hem och blir alltmer avancerad och komplex. Region Jönköpings län måste fortsätta att vara ledande i vårdens utveckling och sträva framåt. Då kan vi inte falla tillbaka, i tron att lösa bemanningssvårigheterna bland våra yrkesgrupper. Här finns det bara en lösning och det är att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder bra arbetsmiljö, villkor och lön.

Ambulanssjukvården är det första mötet med vården det är oerhört avgörande för hela vårdkedjan att de som möter patienten har kunskap och kompetens för att patienten ska få rätt vårdinsats i tid och på rätt nivå. Det är kunskapen som är avgörande för om vården blir säker. Det måste också finnas möjlighet att vara ny i sitt yrke även inom denna verksamhet, att få möjlighet att arbeta tillsammans med en mer erfaren kollega som kan hjälpa nya kollegor att bli trygga i sin yrkesroll. Detta är ett måste för att kunna bemanna och säkerställa kompetensförsörjningen och vårdkvalitén i framtiden.

Här kan ni läsa mer om hur Vårdförbundet arbetar för en bättre ambulanssjukvård.