Temautbildning om lön och karriär - för dig som är förtroendevald

Ca 15 kopparfärgade mynt ligger utspridda mot vitt underlag.

Den 21 mars är det dags för nästa förtroendevaldsträff i Vrigstad! Denna gången är det en nationell temautbildning med inriktning lön och karriär. Dessutom kommer det att finnas utrymme till gruppdiskussioner om situationen på era arbetsplatser.

Lön och karriär är ett tema som alltid är aktuellt! Denna temautbildning ger dig som är förtroendevald fördjupad kunskap om det partsgemensamma arbetet vid lönerevisionen. Du får mod att våga prata om lön, reflektera kring värderingar som finns om lön och lära dig att argumentera för en bättre lön.

Ledamot i avdelningsstyrelsen Anne-Sofie Blixt håller i genomgången av det nationella utbildningsmaterialet och Förbundsombudsman Cecilia Helldén kommer att gå igenom löneavtalet.

Mer information och anmälan via Aktiviteter och utbildningar.

Varmt välkomna!